Vasiyetname Nedir, Nasıl İptal Edilir?

Vasiyetname Nedir?Vasiyetname, miras bırakanın ölümünden sonra geçerli olmak üzere yaptığı, malvarlığını veya bazı haklarını başkalarına devretme veya belirli bir davranışta bulunmalarını isteme biçimindeki hukuki işlemdir. Vasiyetname, miras bırakanın son arzu ve isteklerini ifade eden bir belge niteliğindedir.
Vasiyetnamenin İptali DavasıVasiyetname, bazı hallerde iptal edilebilir. Vasiyetnamenin iptali davası, vasiyetnamenin iptalini isteyen kişi tarafından miras bırakanın ölümünden sonra açılabilir. Vasiyetnamenin iptali davasının açılabilmesi için, dava açma hakkının bulunması gerekir. Dava açma hakkı, vasiyetnamenin iptalini talep eden kişinin vasiyetnamenin iptalinden doğrudan veya dolaylı olarak zarar görmüş olması halinde doğar.
Vasiyetnamenin Tenfizi DavasıVasiyetnamenin tenfizi davası, vasiyetnamenin içeriğinin yerine getirilmesini sağlayan bir davadır. Vasiyetnamenin tenfizi davası, vasiyet alacaklısı tarafından miras bırakanın ölümünden sonra açılabilir. Vasiyet alacaklısı, vasiyetnamenin kendisine yüklediği edimin yerine getirilmesini talep edebilir.
Vasiyetnamenin İptali SebepleriVasiyetnamenin iptali davasının açılabilmesi için, vasiyetnamenin iptal sebebinin bulunması gerekir. Vasiyetnamenin iptali sebepleri şunlardır:
●     Vasiyet edenin tasarruf ehliyetinin bulunmaması: Vasiyetnamenin iptali davası, vasiyet edenin vasiyetnameyi düzenlediği sırada tasarruf ehliyetinin bulunmaması halinde açılabilir.
●     Vasiyetnamenin yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucu yapılması: Vasiyetnamenin iptali davası, vasiyetnamenin yanılma, aldatma, korkutma veya zorlama sonucu yapılması halinde açılabilir.
●     Vasiyetnamenin hukuka ve ahlaka aykırı olması: Vasiyetnamenin iptali davası, vasiyetnamenin hukuka ve ahlaka aykırı olması halinde açılabilir.
●     Vasiyetnamenin şekil şartlarına uygun olmaması: Vasiyetnamenin iptali davası, vasiyetnamenin şekil şartlarına uygun olmaması halinde açılabilir.
Vasiyetnamenin Tenfizi DavasıVasiyetnamenin tenfizi davası, vasiyetnamenin içeriğinin yerine getirilmesini sağlayan bir davadır. Vasiyetnamenin tenfizi davası, vasiyet alacaklısı tarafından miras bırakanın ölümünden sonra açılabilir. Vasiyet alacaklısı, vasiyetnamenin kendisine yüklediği edimin yerine getirilmesini talep edebilir.
Vasiyetnamenin Tenfizi Davası SüreciVasiyetnamenin tenfizi davası, miras bırakanın son yerleşim yerindeki asliye hukuk mahkemesinde açılır. Vasiyetnamenin tenfizi davasında, mahkeme öncelikle vasiyetnamenin geçerli olup olmadığını inceler. Vasiyetnamenin geçerli olduğu tespit edilirse, mahkeme vasiyet alacaklısına vasiyet edilen edimin yerine getirilmesine karar verir.
Vasiyetnamenin Tenfizi Davası SonuçlarıVasiyetnamenin tenfizi davası sonucunda, mahkeme tarafından verilen karar kesin hüküm niteliğindedir. Bu nedenle, vasiyetnamenin tenfizi kararının iptali için ayrı bir dava açılması gerekir.