ABD’de bulunmadığımız 10 yıl – 2

Bir önceki yazımı; ABD Hükümeti’ne yakın bir Komite’nin yayımladığı, “Türkiye ile Antlaşma” başlıklı kitapta yer alan bir raporun son iki maddesini alıntılamış, “YORUMU bir sonraki yazımda” diye bitirmiştim.Rapor şu nedenle önemliydi: Kitap,bütünüyle ABD Hükümeti’nin görüşlerini yansıyordu, özeti, “Mustafa Kemal Paşa’nın Yeni Türkiye’si ile diplomatik ilişkiler hemen başlasın.”Raporda iki çok önemli konu vardı:BİR – “Avrupa Hükümetleri Osmanlı İmparatorluğundaki Hristiyan azınlıklar adına kendi üzerlerine sorumluluk almayı uzun zaman önce taahhüt etmiş olmalarına rağmen, ABD resmi olarak hiçbir zaman Ermenilerin korunması için bir müdahale politikası benimsememiştir.”İKİ – HARBORD Raporuna göre, Ermeniler; Türklere misilleme olarak, aynı ….. biçimde davranmışlardır.Birinci konu, ABD’nin; Ermenilerin (Türklere karşı) korunması için bir müdahalesinin söz konusu olmadı idi. Zaten, Ermenistan artık Sovyet Rusya’nın korumasında ve sınırları 1921 Kars Antlaşması ile teminat altında idi.İkinci konu çok daha önemli. HARBORD Raporunun temel yanlışını yansıtıyor: Ermenilerin, İsyanları ve Osmanlı Devleti’nin düşmanı olan Ruslarla işbirliği söz konusu değil, Türkler onları (Ermenileri) vahşice katletmişler. Ermeniler de aynı şekilde karşılık vermişler. Nefsi müdafaa.Şimdi her iki yazımın esas konusuna geldik: ABD’de bulunmadığımız 10 yılda aleyhimize yönelen gerçekdışı iddiaların, karşılıksız kaldıkları için, Amerikan kamuoyu tarafından benimsenerek DOĞRU olarak kabul edilmeleri.İddiaları ABD kamuoyuna iki, Amerikalıların güvendikleri kişilerin yazdıkları yayın vardır:Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü 407 sayfa. Yayım tarihi 1918. Özeti: “Türkler bir Milleti (Ermeni) katlettiler.” HARBORD Raporu. 46 sayfa. Yayım tarihi 1919. Özeti: Türkler (durup dururken) 800 bin Ermeni’yi katlettiler, sayfa 6.Peş peşe iki güvenilir yayın. Bugünkü SOYKIRIM iftiralarının temel taşları. Morgentahau’nun öyküsü hakkında önemli bir yorum:“Şu anda Amerika’da eğitim kurumlarında kullanılmakta olan “Soykırım ve Toplu kıyım İncelemeleri Ders Kitapları”nın bazıları sağlıksız beyinlerin nasıl bir soykırım planlayıp uyguladığına örnek olarak öğrencilere “Öykü”den alınmış bölümleri gösteriliyor. Kısacası “Büyükelçi Morgenthau’nun Öyküsü” artık çoktan hak ettiği üzere rafa kaldırılacağı yerde, Türkleri hala, geçmişin pişmanlık duymayan soykırım suçluları arasında gösteren yayınların önde geleni olmaya devam ediyor.” Haluk Selvi, 2015 https://turksandarmenians.marmara.edu.tr/tr/abd-buyukelcisi-henry-morgenthau-oykusu-ve-gercekler/Bu kitaptan bir yıl sonra yayımlanan saygın Harbord Raporu Morgenthau’nun yalanlarını teyit etmiştir. Morgenthau’nun Öyküsü’ne ilk cevap H. Lowry’den gelmiştir, 1990 yılında.ABD’de bulunmadığımız 10 yıl bize çok şey kaybettirmiş, Ermeniler ise o on yıl meydanı boş bulmuşlardır, bomboş…