Eşitlikte Çankaya’dan güçlü adımlar

Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarıyla Mor Bayrak sahibi olan Çankaya Belediyesi, bu alanda gerçekleştirilen projelere de destek vermeyi sürdürüyor. Belediye, Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı kapsamındaki 2023 yılına kadar sürecek Yerel Eşitlik Eylem Planı’nı (YEEP) 2019 yılında açıklamıştı. 56 sivil toplum örgütünün tavsiye ve katkılarıyla hazırlanan Eylem Planına ilişkin 2022 yılı ilerleme raporu Zübeyde Hanım Sosyal Tesisinde Çankaya Belediyesi personeli, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara anlatıldı. Toplantıda Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi (CEDAW) ile uyumlu olan eğitim, istihdam, katılım, kentsel hizmetler- çevre, sağlık ve şiddet konuları çalışmanın ana başlıkları olarak yer aldı.  
Plan çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarla kadınların; yaygın eğitime katılımını arttırmak, istihdama ve yerel karar alma süreçlerine eşit katılımını sağlamak, kentsel hizmetlerden eşit bir biçimde yararlanması, sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması için yapılan çalışmalara yer verildi. Eylem planının hedefleri arasında toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığını arttırmanın yanı sıra kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin planlamalar bulunuyor.
ÇANKAYA’DA KADINLAR HEM ÇALIŞIYOR HEM SOSYALLEŞİYOREğitim başlığında özellikle Çankaya Evi kurs programları ile İş ve İstihdam Merkezi eğitim programlarının, toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı hale getirmek için yaptığı çalışmalara dikkat çekilirken istihdamla ilgili olarak ise “Elimin Emeği Evimin Ekmeği” ve “Üreten Eller Pazarı” gibi projelerle kadınların ekonomik olarak güçlendirilmesine yapılan katkıların da altı çizildi. Bunlara ek olarak yaşlı ve engelli bireyler için faaliyete geçirilen Baharevleri ve Engelsiz Yaşam Merkezinin de kişilerin sosyalleşmesi ve kişisel gelişimlerine katkı sağladığı modellerinin önemine vurgu yapıldı.
KADIN VE ÇEVRE DOSTU BELEDİYE: ÇANKAYARaporun Kentsel Hizmetler ve Çevre başlığında ise belediyenin tüm hizmet binalarının ve sorumlu olduğu kamusal mekânların engelsiz hale getirilmesi; çevreye ve iklim değişikliğine duyarlı hale getirilmesi için yapılan faaliyetlerinin yanı sıra iklim dostu kent kapsamında ilgili sivil toplum örgütleri işbirliğinde yapılan çalışmaların önemine vurgu yapıldı. Çankaya ilçesinin güvensiz, riskli ve karanlık bölgelerinin tespiti ile ilgili yapılan çalışmalar, eşitlikçi kent planlama ilkelerine uygun örnek- pilot mekân düzenlemeleri, katılımcı tasarım atölyeleri, parklar, pazar yerleri ve otoparkların kadınların, engellilerin, yaşlıların ve çocukların kullanımına uygun olarak düzenlemeye devam edilmesi ve belediyeye bağlı olarak hizmet vermekte olan barınakların ve veterinerlik hizmetlerinin geliştirilmesi gibi çalışmalar da toplantıda ön plana çıkarıldı.
ŞİDDET VE AYRIMCILIĞA KARŞI SOMUT ÇÖZÜMLERSağlık başlığında en dikkat çeken çalışmalar ise Çankaya Evlerinde, Baharevlerinde, Kadın Sığınma Evi’nde; ilk yardım, kadın sağlığı (üreme sağlığı, aile planlaması, kadın hastalıkları, kanser vs.) eğitimlerinin düzenli aralıklarla verilmesi, kadın sağlığına ilişkin danışmanlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu alanda farkındalık çalışmalarına devam edilmesinin kadına ve toplum sağlığına katkısı ele alındı. Şiddet başlığında öne çıkan faaliyetler ise Kadın Sığınma Evleri ve Kadın Danışma Merkezleri’ndeki destek çalışmaları oldu. Çalışmaların en önemli ayaklarından biri Çankaya Belediyesi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu arasında şiddet mağdurlarına destek vermek amacıyla imzalanan, Acil Yardım Hattı Protokolü ve Çankaya Belediyesi ve Ankara Barosu Gelincik Merkezi arasında, kadınların ve çocukların hukuki destek almalarını sağlamak için imzalanan protokol oldu.
Toplantıda ayrıca Yerel Eşitlik Eylem Planı 2022 İlerleme Raporu’nun basılı hali de katılımcılara verildi. İki oturumdan oluşan toplantının ilk kısmında Çankaya Belediyesi tarafından ilerleme raporuna ilişkin bir sunum yapıldı. Ardından Kadın Koalisyonu üyesi İlknur Üstün’ün moderatörlüğünde gerçekleşen soru-cevap kısmının ile toplantı sona erdi.