4 milletlerarası anlaşma Resmi Gazete’de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 4 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete’de yayımlandı.
11 Kasım 2022’de Semerkant’ta imzalanan “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına İlişkin Nahçıvan Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün” onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete’de yer aldı.
Söz konusu anlaşmada bazı değişiklikler yapıldı.
10 Kasım 2022’de Semerkant’ta imzalanan “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekreteryasının Mali Esaslarına İlişkin Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Protokolün” onaylanmasına ilişkin karar da Resmi Gazete’de yayımlandı.
Protokole göre, “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi” ve “Türk Konseyi” ifadeleri sırasıyla “Türk Devletleri Teşkilatı” ve “TDT” kısaltması ile değiştirildi.
31 Temmuz’da Türkiye adına Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin Birlik Programı Olan Dijital Avrupa Programına (2021-2027) Katılımı Konusunda Anlaşmanın” 1 Ocak 2023’ten itibaren geçerli olmak üzere onaylanması hakkındaki karar Resmi Gazete’de yer aldı.
Anlaşmaya göre, Türkiye en güncel haliyle Dijital Avrupa Programı’nın yüksek başarımlı hesaplama, yapay zeka, dijital beceriler ve dijital kapasitelerin oluşturulması olarak adlandırılan özel hedeflerine ortak ülke olarak katıldı.
8 Ağustos 2023’te Ankara’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın” yürürlüğe girmesine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
Anlaşmaya göre Türkiye, şap hastalığı ile mücadele çalışmalarına destek olmak için Azerbaycan’a 250 bin doz “SAT-2” antijen içeren bivalan Şap aşısını ücretsiz temin edecek.