Ankara Büyükşehir Belediyesinden afetlere hazırlık ve farkındalık çalışmaları

 Arama Kurtarma Derneği, Türkiye Barolar Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile protokol imzalayan Ankara Büyükşehir Belediyesi;  Başkentlilerin farkındalıklarının artırılması, bireysel afet bilincinin teşvik edilmesi, risk azaltma konusunda bilginin yaygınlaştırılması ve afet müdahale prosedürlerinin iyileştirilmesini amaçlıyor.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, afet yönetimi ve iş birliği konusunda ülke çapında rol model olma çalışmalarına devam ediyor.
Afet İşleri Daire Başkanlığı; Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Türkiye Barolar Birliği (TBB) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile iş birliği protokolü imzaladı.
KAPSAMLI EĞİTİM PROGRAMLARI DÜZENLENECEKİmzalanan protokol ile Ankaralıların afet farkındalıklarının artırılması, bireysel afet bilincinin teşvik edilmesi, risk azaltma konusunda bilginin yaygınlaştırılması ve afet müdahale prosedürlerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda; olası afetlerin olumsuz etkilerinin azaltılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi ve AKUT arasında etkin bir iş birliği kurulacak. Ayrıca belediye personeli ve afet gönüllüleri için kapsamlı eğitim programları düzenlenerek afete hazırlık, müdahale ve iyileştirme için gereken beceriler kazandırılacak.
OLASI AFETLERE KARŞI HAZIRLIKTürkiye Barolar Birliği (TBB) ile yapılan protokol ise afet sonrasında ortaya çıkabilecek hukuki zorluklar, Ankara Büyükşehir Belediyesinin sorumluluklarının tanımlanması ve yasal inceleme yoluyla olası olumsuz etkilerini en aza indirmesi amaçlanıyor.
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ile yapılacak çalışmalarla ise toplumda sorumluluk duygusunun geliştirilmesi, kitlelere ulaşmaya yönelik etkili eğitim yöntemlerinin geliştirilmesi ve üniversiteler bünyesindeki afet araştırma merkezleri ile yakın iş birliğinin teşvik edilmesi amaçlanıyor.
Başkentlilerin güvenliğini ve refahını sağlamaya yönelik bütüncül bir yaklaşım içeren iş birlikleri sayesinde olası afetlere karşı hazırlıklı, duyarlı ve dirençli bir Ankara yaratılacak.