Devlet bazı sahaları elinde tutmalı

Bir başkasının desteğine, yardımına ihtiyaç duymamak için önemli alanları kendimiz doldurmalıyız. Bu gerçek bireyler içinde devletler içinde geçerlidir. Devletler bir başka devlete muhtaç olmadan, onun etkisi altında kalmadan özgürce yaşayabilmesi için devleti direk ilgilendiren konuları elinde tutmalı onları kontrol ederek güçlü devlet olmak için gerekeni yapmalıdır.Yani kendi denetimi ve hizmeti altında olması gereken sahaları ne kadar medeniyet hamlesi dense de, globalleşmek dense de kimseye ama kimseye terk etmemelidir. Bu sahalar Milli Savunma, İç güvenlik, Eğitim, Sağlık ve Tarımdır. Bu sahalar mutlaka devletin elinde olmalı, devlette çağın koşullarına göre bunları düzenleyip yönetmelidir. Bu sahalar bir devleti, milleti yabancıların kucağına atabilme özelliği ve gücü olan sahalardır.Bu sahalar üzerinde gevşek davranılması halinde bile telafisi zor giderilecek zararlara sebep olurlar. Tabi ki Milli Savunma, ordu, iç güvenlik kimseye devredilemez. Lakin özel ordu kurarak, paralı asker barındırarak veya güvenliği özelleştirerek sonuca gitmeyi düşünenler hüsrana uğramayı önceden kabul etmiş olurlar.Eğitim her ülkede millidir. Milli olması gereken eğitimi çağın icaplarının gerisinde kalarak, adını direk koymasan da çok dilli eğitim, din dersi, hoca, imam, gassal, farklı kültürler gibi demokrasinin dışında, eğitimin dışındaki sözlerle kapatarak ülkeye zarar verilir ancak. Eğitim alanında verilecek serbestlikler milli kimlikten uzaklaşmayı, devlet ve millete karşı peydah olacak kötülüklere kapı açar. Devletin elinde olmayan eğitim yeni kurallarla, reform adında ki yozlaşma oyunlarıyla gelecek neslin bizim neslimiz olmaktan çıkarır. Türk milletinin çıkarları dışında hareket edecek yeni ve kozmopolit bir nesil oluşmasını sağlar.Sağlıkta devlet elinde ve milli olmalıdır. Konuyu sadece hastaneler bazında ele almak yanlıştır. İlaç üretimi, aşı üretimi, hastalıklara karşı tespit edilecek yeni buluşlar, doktorların ve sağlık personelinin görevleriyle ilgili eğitimi devlet eliyle olmalıdır. Tabi ki özel hastanelerden de yararlanılabiliriz. Lakin bunun anlamı tüccar, esnaf zihniyetiyle, sadece para kazanmak düşüncesiyle hareket edecek bir sektör yaratılmamalıdır.İlim evrenseldir evet ama ilimi kendi devletin ve milletin için uygulamakta millidir. Evrensel değerlerden yararlanarak milli politikanızı da yüceltmek gerekir. İlim alanındaki gelişmeleri kabul etmek İlimin peşinden gitmek, rotayı ilimle tespit etmek başka, ilimden yaralanarak ortaya çıkaracağını hizmeti önce milletinle paylaşmak daha başkadır.Tarım alanında da aynı yolu takip etmek gereklidir. Yerli tohumlarla, önce kendi insanını tatmin edecek, zararları ortadan kaldırılmış tarım uygulamak şarttır. Topraklarımız elverişli olduğu halde bugün dışardan tarım ve hayvancılık alanında ithalat yapıyoruz. Alınanlarda GDO su değiştirilmiş zararlı ürünlerde olabiliyor. Aynı zamanda müthiş oranda ekonomik kaybımız oluyor ithal ederek.Millîlik her zaman iyidir. Toprağımıza, insanımıza, milletimize sayısız yararlar sağlar.“Yerli malı Türk’ün malı, Her Türk onu Kullanmalı” Bir zamanlar rehberimiz olan bu söz doğrultusunda hareket etmek zarar getirmez.