Gürer: İthalat ile sorunlar bitmez

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, hayvancılıkta siyasi iktidarın aldığı tedbirlerin çözümcü değil günü kurtarmaya yönelik olduğunu söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, Kamu İktisadi Teşekkülleriyle (KİT) ilgili olarak, yönetim kurullarının daha profesyonel hale getirileceğini, satın alma usullerinin, kurumsal yönetim ilkelerinin verimlilik ve kararlılık ekseninde yeniden düzenleneceğini belirttiğini dikkat çeken Gürer, “Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan özelleştirme uygulamasına göre ise TEDAŞ ve TEİŞ’a ait önemli ölçüde turizm bölgelerinde yer alan 73 taşınmazın özelleştirilmesine karar verildi. Bir taraftan KİT’lerde yeni sürece geçileceği belirtilirken, diğer taraftan KİT’lerin varlıkları satılmaya devam ediyor. Kısa süre önce de orman alanlarının satışıyla ilgili Cumhurbaşkanının açıklamaları olmuştu. Tarım ve Orman Bakanı ise geçtiğimiz günlerde Türkiye’de yaşanan fiyat artışlarına karşı, özellikle etle ilgili hayvan ithalatının artık devlet tarafından yapılacağını duyurdu. Bu yeni uygulamayla özel sektörün hayvan ithalatından çekilerek devletin sorumluluk alacağını belirtti. İthal edilen hayvanların 4 ay boyunca satılmayacağı vurgulandı. Bu sayede al sat işlemlerinin neden olduğu fiyat artışı sorununun ortadan kaldırılacağını ifade etti” diye konuştu
TARIM BAKANLIĞININ İTHALATLA İLGİLİ AÇIKLAMASINA TEPKİCumhurbaşkanı, Hazine ve Maliye Bakanı ve Tarım, Orman Bakanının yaptığı üç açıklamanın bir arada değerlendirildiğinde, özellikle tarım KİT’lerinin durumunun yetirince anlaşılamadığı görüldüğünü söyleyen Gürer, “Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Et ve Süt Kurumu ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) uygulamaları önemli ölçüde siyasi iktidarın kararlarıyla yönetiliyor. Ülkemizde serbest piyasa ekonomisi uygulanıyor ama hayvan ithalatının yalnızca devlet tarafından yapılmasına karar verildiğini Tarım ve Orman Bakanı duyuruyor. 22 yıl sonra ithalatın yalnızca Et ve Süt Kurumu tarafından yapılması ile piyasanın dengelenmeye çalışılacağı öngörülüyor” şeklinde konuştu.
BAKAN SORUNLARI ÖZEL SEKTÖRE BAĞLADI
CHP’li Gürer, “Tarımda Sorunun kaynağına inmeden çözüm üretilemez. Girdi maliyetlerine müdahale edilmemesi, yem fiyatları sürekli artması, piyasaya uygun fiyatlarla yem ürünü verilebilme olanağı yaratacak zemini oluşturulmuyor. Yem fiyatlarına müdahaleden söz edilmiyor. Hayvanlar için ağır giderlerinde ortaya çıkan artışlarla ilgili düzenleme yapılmıyor. İthalatçı anlayışa bu yıl da devam edileceği görülüyor” dedi.
HAYVAN İTHALATIYLA SORUNLAR ÇÖZÜLMEZEt ve Süt Kurumunun hayvan ithal etmesiyle sorunların ortadan kalkacağı izlemini yaratıldığını kaydeden Gürer, “ithal edilen hayvanlar, hayvancılıkla ilgili birliklerden alınan talepler doğrultusunda dağıtımları sağlanacak. 4 ay süreyle bu hayvanların alt sat yapılmasının önüne geçilecek. Bu süre içerisinde hayvanların yem tüketerek beslenmesi, 4 aylık sürede istenilen sonucun alınması olası değildir. Hayvancılıkta bir yanlış yaparsanız onun bedelini 5 yıllık süreçte öderseniz” şeklinde konuştu.
İKTİDARA ÇAĞRISiyasi iktidara çağrıda bulunan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “hayvancılıkta ithalatçı anlayıştan kurtulmanın yolu ahır giderlerini düşürerek, yem fiyatlarını sübvanse ederek üreticiye destek sağlamak yaşanan sorunlara karşı planlama ve öngörüyü doğru yapmaktan geçer. Bunlar sağlandıktan sonra Mehmet Şimşek’in KİT’lerle ilgili söyledikleri yaşam bulur. Ne Et ve Süt Kurumunun ithalatçı bir anlayışla piyasayı dengelemesinden sonuç alınır ne de hayvancılıktaki sorunlar ortadan kalkar. Hayvancılıkta sorunları ortadan kaldırmak yerli üreticiyi desteklemek ve onların sorunlarıyla doğrudan ilgilenmekle olur” diye konuştu.
DOĞRU DESTEKLEME, DOĞRU PLANLAMA VE DOĞRU YÖNLENDİRME ŞARTGürer, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
“Ulusal Süt Konseyi’nin 13,5 lira olarak açıkladığı 1 litre sütün tavsiye fiyatı küçük aile tipi işletmelerde ne yazık ki uygulanmıyor; aracılar fiyatı daha düşük tutuyor. Yem fiyatlarındaki artış süt fiyatlarında da artışa neden oluyor.
Gerek et ve sütle ilgili gerekse bu ürünlerden mamul ürünlerle ilgili fiyat artışlarının ortadan kaldırılması için doğru destekleme, doğru planlama ve doğru yönlendirmeye ihtiyaç var. Bunlar sağlanırsa vatandaşın ete ve süte erişimi daha da kolaylaşır. Aksi taktirde bugün emeklilerin ve dar gelirlilerin evine et ve süt ile bu ürünlerden mamul ürünler girmiyor ki bu sorunlar daha da artar…”