Güvenlik mimarisinin önemi bir kez daha ortaya çıktı

Türkiye’de son günlerde yaşanan olaylar beraberinde tartışmaları da getirdi. Türkiye’de son dönemde yaşananların güvenlik mimarisinin önemini ve yine istihbarat temel alt yapılarının yeniden ele alınıp günün ihtiyaçları doğrultusunda yapılandırılması gerektiğini ortaya koyduğunu ifade eden eski İçişleri Bakanı ve Yurt Partisi Genel Başkanı Saadettin Tantan, “Türkiye’de son dönemde yaşananlar üzerine yapılan tartışmalar belli bir boyutun ötesine geçemiyor. Yaşanan olaylar daha çok isimler ve magazinsel olaylar üzerinden tartışılıyor. Oysa isimler geçicidir. Tartışılması gereken sistemdir. Öncelikle bunu ortaya koymamız gerekiyor. Türkiye’nin içinden geçtiği süreçte eşgüdüm ile ele alması gereken sorunları var. Bunu yaparken güvenlik mimarisinin inşası ve istihbarat temel alt yapıların hukuka uygun bir şekilde ele alınması önem kazanıyor. Siyasi iradenin kararlılığı da bu konuda büyük önem taşıyor” dedi.
Yaşanan olaylar bazında yapılan tartışmaların sadece isimler üzerinden yapıldığını oysa esas tartışılması gereken konunun sistemin işleyişi olduğunu ifade eden Tantan, “Kamuoyunda son günlerde yapılan tartışmalar suçun arka planı yerine dedikoduların konuşulması toplumun bilgiye erişimini engelliyor. Suç ve suçluyla mücadelede asli unsurun şüphelilerin bindikleri araçlar üzerlerinde bulundurdukları aksesuarlardan ibaret değildir, böyle bir algılama içinde de olunmamalıdır. Bu noktada yaşananlar iyi incelendiğinde isimlerin gelip geçici olduğunu bilmeliyiz. İsimler her zaman gelip geçicidir. Bunu unutmamak gerekiyor. Oysa bu konudaki sorunu yaratan sistem kalıcıdır. İsimlerin değil, sistemin tartışılması gerekiyor. Sistemin tartışılması yerine magazinel konuların tartışılması ve bu konuların ön plana çıkarılması toplumun faydasına değil, zararına olan bir durumdur. Türkiye’de acil güvenlik mimarlığının yeniden inşaa edilerek toplumun huzur ve refahının temin edilmesi büyük önem taşımaktadır” diye konuştu.
Kamuoyundaki tartışmalar suçun arka planı yerine dedikoduların konuşulması toplumun bilgiye erişimini engelliyor. Suç ve suçluyla mücadelede asli unsur şüphelilerin bindikleri araba, taktıkları aksesuar oturdukları ev değildir. İsimler gelip geçici sistem ise kalıcıdır. İsimleri değil sistemi tartışalım. Sistemi tartışabilmek için ceza adalet sisteminin topluma yararlı bir şekilde işlemesi gerekir. Sistem yerine magazinel konuların ön plana çıkarılması topluma fayda değil zarar getirir. Türkiye’nin acil ihtiyacı güvenlik mimarlığının yeniden inşaa edilerek toplumun huzur ve refahının temin edilmesidir.
Güvenlik mimarisinin Türkiye’nin yaşadığı sorunların ortadan kaldırılması açısından temel ihtiyaçlardan biri olarak ortaya çıktığının yaşanan olaylardan anlaşıldığını belirten Tantan, “İstihbarat temel alt yapıları hukuka uygun bir şekilde yeniden inşaa edilerek Türkiye’nin güvenlik konusundaki sorunları ortadan kaldırılacak bir şekilde organize edilmeli ve eşgüdüm içeresinde çalışma olanağı sağlanmalıdır. Güvenlik mimarlığı uluslararası konularda Türkiye’nin milli çıkarlarını önceleyecek nitelikte ve güvenliğini sağlayacak şekilde ele alınırken aynı zamanda içeride de ekonomik. Mali, finansal konularda yaşanan konularda yaşanan hukuksuzlukları ortadan kaldırılacak nitelikte olmalıdır. Her şeyden önce yaşanan olaylarda, toplumun doğru bilgilendirilmesi güvenlik mimarisinin bir parçası olarak tanımlanmalıdır” ifadelerini kullandı.  
Türkiye’nin iç ve dış tehditleri bertaraf etmesi gerektiğini kaydeden Tantan, şunları belirtti:
“Türkiye’de iç ve dış tehditlerin zaman kaybedilmeden ortadan kaldırılabilmesi için Türkiye Başsavcılık Kurumu’nun kurulması gerekiyor. Bu kurum, içinde hakim, savcı avukat barındıran, gerektiğinde medya gücünü kullanabilen, terör örgütlerinin yurt dışındaki mal varlıklarını dondurabilecek, uluslararası sözleşmelerden ötürü Türkiye’nin sahip olduğu hakları yurt dışında hukuki zeminde arayabilecek bir amaç için çalışacaktır. Bunun alt yapısı hazırdır. Yeni nesil güvenlik anlayışı ile Türkiye’nin iç ve dış tehditleri bertaraf edebilecek gücü bulunmaktadır. Bu anlayış ile güvenlik mimarlığının inşa edilmesi Türkiye’nin istikrarlı bir ülke olmasını sağlayacağı gibi, bölgesinde önemli bir güç olmasına da imkan tanıyacaktır. Türkiye’de bunların hayatı geçirilmesi için siyasi iradenin varlığı çok önemlidir. Aynı zamanda kirli ve kimliksiz siyasetin de ortadan kalkması önem taşımaktadır. Güvenlik mimarlığı dediğimiz olgu tüm bunları içine alan Türkiye’nin milli çıkarlarını önceleyen bir olgudur. Bunun hayata geçirilmesi büyük önem taşımaktadır.”