“KKTC’de demografik kontrol kaybedildi”

Demokrat Parti (DP) Sözcüsü ve İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde söz alarak, iktidarın kültür ve turizm politikalarını eleştirdi. Altıntaş, sığınmacı sorunu yüzünden milli kültürün tehdit altına olduğunu, ayrıca sığınmacıların yoğun olduğu bölgelerde turizmin zarar gördüğünü belirtti. Demografik mobilizasyon veyahut da nüfus hareketleri diye tabir edilen uygulama, millî kültür politikalarımızı da derinden etkilediğini belirten DP’li Altıntaş, “Gerek iç gerekse dış göçün kaçınılmaz olarak hayatımızın her yanını ve kültür hayatımızı etkilediği de bir gerçektir. Yaşadığımız coğrafyadaki iç ve dış dinamikler ülke politikalarımızı da kaçınılmaz olarak etkilemektedir. Ekonomik etkiler kısa zamanda kendisini gösterir, ancak kültürel hayatın üzerinde meydana gelen etkiler yavaş ve derinden, ancak kalıcı ve bazı yönleriyle de tahripkâr olabilir. Kıbrıs Cumhuriyeti’mizin ilanının 40’ıncı yılı. Kıbrıs Cumhuriyeti’ni kutluyorum ve inşallah en kısa sürede, gelecek yıllar içerisinde dünyaca tanınan bağımsız bir Türk devleti olarak varlığının kabul ettirilebilmesi için gerekli gayretlerin yapılması ve bunun da hiç gecikmeden sürdürülmesi gerektiğine de şiddetle inanıyorum” diye konuştu.Nüfus hareketleri ülke içerisinde olduğu gibi Kıbrıs’ta da çok etkili vaziyette gözlendiğini belirten Altıntaş, “2013-2023 yılları arasında Güney Kıbrıs’ın nüfusu yüzde 9,9 artarken, Kuzey Kıbrıs’taki nüfus yüzde 33,7 artmıştır. Nüfus hareketleri ve göç siyasetiyle alakalı ciddi bir politikanız yoksa bu konuda herhangi bir planlama da yapamazsınız ve burada meydana gelen işler sonuçta bir kargaşayla, bir düzensizlikle karşınıza dikilir. Bazı yerlerde sokağa çıkmanız zorlaşır, hayatınızın kalitesi düşer. Kuzey Kıbrıs’ta resmî olmayan rakamlara göre 50 bin Rus, 15 bin İranlı, 140 bin de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaşamaktadır. Bu rakamlar KKTC’nin de Türkiye gibi demografik politikaların kontrolünü kaybettiğini bu vesileyle Bakanlığımızın özellikle kültür politikası açısından dikkatli ve sorunlu davranması gerektiğini hatırlatmak isterim” ifadelerini kullandı. Türkiye’de düzensiz göç yoluyla ülkemizin her tarafına gelen ve ilerleyen zaman içerisinde özgürce diledikleri yerlere yerleşip oralarda hayat kurmaya çalışan sığınmacıların Türk turizmine de olumsuz etkilerinin olduğuna dikkat çeken Altıntaş, “Örneğin, 2023 yılında Gaziantep’te yapılan bir araştırmada Gaziantep’i ziyaret eden turistlerin yüzde 43’ünün sığınmacıların şehri güvensiz hâle getirdiğini düşündüğünü ortaya koymuştur. Bu vesileyle, bazı turistler, sığınmacıların yoğun olduğu bölgeleri ziyaret etmekten çekinmekte; bu da turizm gelirleri üzerinde düşüşe neden olmaktadır. Ayrıca, sığınmacıların farklı kültürel geleneklere sahip olması, yerli halk ve sığınmacılar arasında kültürel çatışmalara yol açmaktadır. Bütün bunlar, turizm ve kültür politikalarımızla birlikte dikkatlice takip edilmesi ve gereken önlemlerin alınması gerekmekte” dedi.