Kronoloji (ABD – Türkiye) – 1

Bu çalışma için 4 temel bilgiyi 29 Ocak tarihli yazımda vermiştim, aşağıda özetleyerek hatırlatıyorum:BİR – TBMM açıldığında Ermeni olayları BÜTÜN HRİSTİYAN CAMİASINI aleyhimize yönlendiren nedenlerin en önemlilerinden biri. En önemlisi değil. Kaynak: Mustafa Kemal PşİKİ – 2010 yılında Ermeni olayları DIŞ POLİTİKAMIZIN ANA EKSENLERİNE İPOTEK koymuş bulunuyor. Kaynak: ABD’yi en iyi tanıyan diplomatımız BE Şükrü Elekdağ.ÜÇ – Ermeni propagandası sonucu 30 Hristiyan ülke (ve Vatikan) 1915 – 1916 Olaylarını SOYKIRIM olarak kabul ve ilan eden parlamento kararları almışlardır. Kararların ikisi OYBİRLİĞİ ile alınmıştır: 2005 yılında POLONYA ve 2019 yılında ABD. 30 ülkenin toplam nüfusu 1.4 milyardır, Hristiyan camiasının yaklaşık üçte ikisi.1920 yılında da bugün de en büyük Hristiyan ülke ABD’dir. 2024 nüfusu 340 milyon.DÖRT – Türkiye’nin dış borcu (480 milyar dolar olduğu iddia ediliyor) anılan 30 ülkeye.KRONOLOJİ, 1917 – 1927 1 Nisan 1917 – Osmanlı Devleti, Almanya’ya savaş ilan ettiği için ABD ile diplomatik ilişkileri kesiyor. Elçilikler kapanıyor. 1927 yılına kadar, on yıl boyunca bu ülkede hakkımızı koruyacak remi bir temsilci yok. Her türlü Ermeni propagandası itirazsız kalıyor ve Amerikan halkı Türklerin 1.5 – 2 milyon Ermeni vatandaşlarını katlettiğine inanıyor.28 Mayıs 1918 – Osmanlı Devleti’nin ÜLTİMATOMU doğrultusunda Ermenistan Cumhuriyeti kuruluyor.29 Mayıs 1918 – Hatisyan, Batum’a geliyor ve Barış Konferansı Osmanlı Heyeti Başkanı Adliye Nazırı Halil Bey’e, “Bkz. saat 19:00, verdiğiniz süre içinde ültimatom şartlarının kabul edildiğini bildiren mektubu veriyor. (Ültimatomun süresi saat 20:00’de sona erecekti.) Kaynak: “Hatisyan 1930”, TEKAR Vakfı Yayını No 1, 2022.4 Haziran 1918 – Osmanlı Devleti ile Ermenistan Cumhuriyeti arasında Barış ve Dostluk Antlaşması Batum’da imzalanıyor. Antlaşmayı Heyet Başkanı olarak Hatiyan, üye sıfatı ile diğer Taşnak lider Kaçaznuni imzalıyorlar.6 Haziran 1918 – İlk Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti Taşnak Partisi tarafından kuruluyor: Kaçaznuni Başbakan, Hatisyan Dışişleri Bakanı oluyorlar. Temmuz 1918 – Hatisyan kitabında, Enver Paşa ile İstanbul’da konuşmasını, O’nun şu açıklamasını yazmış: “Ben ve arkadaşlarım Ermenistan’ı YARATTIK.” Eylül 1918 – Ermenistan Cumhuriyeti Heyeti adına Padişah’ı ziyaret eden kıdemli Ermeni lider Aharonyan, Osmanlı Devleti’nin, Ermeni Devleti’ni kurdurduğu Padişah’a teşekkür ediyor. Kaynak: Hovannisian, 1967. 30 Ekim 1918 – Mondros Mütarekesi imzalanıyor: Osmanlı Devleti’nin de facto sonu.Aralık 1918 – Kayserili kökenli, New York Barosun üyesi avukat Kardaşyan, “Bağımsız Ermenistan için AMERİKAN Komitesi” adında bir Amerikan Komitesi kuruyor. Bu oluşum, ABD’deki Osmanlı Ermenilerinin Amerikan halkı ile iş birliğinin (DİYASPORA) ilk adımıdır.