Reel Kesim Güven Endeksi ekimde 1,1 puan azalarak 103,3’e geriledi

Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE), ekimde bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak 103,3’e indi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı.
İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.727 iş yerinin yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.
Buna göre, RKGE, ekimde bir önceki aya kıyasla 1,1 puan azalarak 103,3 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 0,2 puan artarak 105,3 seviyesinde gerçekleşti.
Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki ihracat sipariş miktarı, gelecek 3 aydaki üretim hacmi miktarı ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, son 3 aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek 3 aydaki toplam istihdam ve genel gidişata ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.
Son 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlenirken, iç piyasa sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre zayıfladı.
Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya göre zayıfladı.
Gelecek 3 aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir ve gelecek 3 aydaki istihdam ve gelecek 12 aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler zayıfladı.
 ÜFE beklentisi yüzde 62,5’e gerilediOrtalama birim maliyetlerde, gelecek 3 ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlenirken, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı.
Gelecek 3 aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler ise güçlendi. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,2 puan azalarak yüzde 62,5 seviyesinde gerçekleşti.
2023 yılı Ekim ayında, ankete katılan iş yerlerinin yüzde 54,8’i üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 13,8’i talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu kaydetti, onu sırasıyla ham madde-ekipman yetersizliği, iş gücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izledi.
Son 3 aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak bir önceki dönemde azalış bildirenler lehine olan seyir zayıfladı. Avrupa Birliği içindeki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmeler bir önceki dönem seviyesinde gerçekleşirken, Avrupa Birliği dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış bildirenler lehine olan seyir zayıfladı.
İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 9,1’e, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 16,3’e yükselirken, aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 74,6’ya geriledi.