Şiddete karşı kadın-erkek dayanışması

Kadın ve Mücadele Derneği ile Şiddetsiz Toplum Derneği, şiddetin önlenmesi hedefinde, ulusal ve uluslararası düzeyde, kadın-erkek dayanışmasının sağlanmasına, kamu kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri (Gönüllü kuruluşlar, STK)  arasında iş birliği yapılmasına katkıda bulunmak amacı ile birlikte hareket edilmesi, bu birlikteliğe ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile baro, oda, sendika, dernek, birlik, vakıf, federasyon, konfederasyon tipindeki örgütlerin davet edilmesi kararlaştırıldı.
İki Dernek, Türk Tabipleri Birliği’nce  dile getirilen “Şiddet Halk Sağlığı Sorunudur” gerçeğinden hareket edecek, şiddetin engellenmesi için, güvenlik, eğitim, hukuk, sağlık, yargı ve sosyal güvenlik birimleri yanında, Aile Sağlık Merkezlerinin ve muhtarlıkların da  sürece katılması için çaba gösterecek.
İki Derneğin temsilcileri, ilk hazırlık toplantısını 12 Ocak Cuma akşamı  Ankara Barosu Eğitim Merkezi’nde gerçekleştirdi.
Toplantıya, Kadın ve Mücadele Derneği Başkanı Av. Melek Neslihan Özfidan, Dernek üyesi, Av. Gülseren  Tunç, Şiddetsiz Toplum Derneği Başkanı Rıza Sümer, Genel Sekreter Azime Arıkan, Çocuk Hakları, Hayvan Hakları, Sanat ve Sosyal Etkinliklerden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Şükran Sarıkaya, Dernek gönüllüsü ve Onur Kurulu üyesi Erdal Gülöz katıldı.
İki Dernek, ikinci toplantısını 18 Ocak 2024 Perşembe günü saat 18.00’de, Konur 2 Sok. 26 numara, 4. katta yapacak.
Fotoğraf ( soldan sağa):  Av. Melek Neslihan Özfidan, Av. Gülseren Tunç, Erdal Gülöz, Azime Arıkan, Şükran Sarıkaya, Rıza Sümer.