Silaj yapımında organik asit kullanımı fayda sağlıyor

Trouw Nutrition’ın Ruminant Satış Müdürü Hakan Özekmekçi, “Taze kaba yemlerin yetersiz olduğu dönemlerde hayvanların besin ihtiyaçlarını destekleyen silaj doğru organik asit kullanımıyla hayvan beslemede büyük fayda oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.
Şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özekmekçi, hayvancılıkta verimliliği etkileyen en önemli unsurlardan birinin yem ve süt hayvanlarının her mevsim dengeli beslenmesi için kuru ve kesif yemlerin yanı sıra sulu kaba yemler olduğunu belirtti.
Özekmekçi şunları kaydetti:
“Bu tür kaba yemler çoğunlukla ilkbahar ve yaz aylarında sağlanabilmektedir. Taze kaba yemlerin yetersiz olduğu dönemlerde ihtiyacın karşılanması ancak silaj yapımı ile mümkün. Yeşil ve suca zengin yem bitkilerinin uygun şartlar altında silo ya da çukurlarda fermantasyona tabi tutulmayla elde edilen zengin içerikli bir hayvan yemi olan silaj yapımında bazı önlemler alınması gerekiyor.
Silolanacak materyalin içerdiği aerobik mikroorganizma sayısı, materyalin hava ile temas ettiği sürenin uzunluğu, fermantasyon özellikleri, silonun doldurulma ve kapatılma süresi, yüzey kayıpları ve çevre sıcaklığı, silajların aerobik stabilitelerini etkileyen en önemli faktörler olarak sıralanıyor.”
Sıcak ülkeler başta olmak üzere silaj yapılan tüm ülkelerde fermantasyon sonucunda elde edilen silajların aerobik olarak stabil olmayışları karşılaşılan en önemli sorunların başında geldiğini belirten Özekmekçi, “Bu tür silajlar maya, küf, enterobacteria ve clostridia sporları gibi silajlarda bozulmaya neden olan başlıca mikroorganizmaları hem çok yüksek düzeylerde içerirler hem de bu mikroorganizmaların gelişerek çoğalmaları için elverişli ortam oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.
Özekmekçi, “Silaj açıldıktan sonra söz konusu mikroorganizma popülasyonları faaliyete geçerek ortamdaki şekerleri ve fermantasyon son ürünlerini tüketerek silajların ısınmasına yol açıyor.” değerlendirmesinde bulundu.