Yılın ilk 9 ayında 2 bin 197 orman yangınına müdahale edildi

2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan yapılan derlemeye göre, ormanlar, sürdürülebilir orman yönetimi kriterleriyle koruma, rehabilitasyon, yeni yutak alanları oluşturma ve karbon depolama kapasitesini artırma yaklaşımı çerçevesinde modern ormancılık tekniklerine uygun olarak yönetiliyor.
Ormancılık faaliyetleriyle iklim değişikliğinin neden olduğu kuraklık, sel, orman yangınları gibi afetlere karşı mücadele edilirken, çölleşme ve arazi tahribatının dengelenmesine, biyoçeşitliliğin ve su kaynaklarının korunmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Bu kapsamda yıl sonuna kadar 40 bin hektar alanda bozuk orman alanı rehabilitasyonu, 14,5 bin hektar alanda ağaçlandırma çalışması ile 40 bin hektar alanda erozyon kontrolü faaliyetinin tamamlanması ve orman varlığının ülke yüzölçümünün yüzde 30’una ulaştırılması bekleniyor.
Doğal afetlerin başında gelen orman yangınları, mal ve can kaybının yanında, orman varlığının azalmasıyla erozyon, sel, taşkın gibi afetlere zemin hazırlıyor.
İklim değişikliğinin neden olduğu sıcaklıkların artış ve hava neminde azalma orman yangını riski artırıyor. 2021’de yanan 139 bin 503 hektar alanın son 16 yılın toplamından daha fazla olması, söz konusu riskin boyutlarını gösteriyor.
Türkiye ile benzer iklim özelliklerine sahip İspanya ve Yunanistan’da 2012-2021 döneminde yangın vakası başına sırasıyla ortalama 8,79 ve 35,35 hektar orman alanı yanarken Türkiye için bu sayı 8,36 oldu. Geçen yıl 2 bin 160 yangında 12 bin 799 hektar ve eylül 2023 itibarıyla da yılın 9 ayında 2 bin 197 yangında 14 bin 140 hektar orman alanı zarar gördü.
Yıl sonuna kadar 4 bin 150 kilometre yeni orman yolu yapılması planlanıyorOrman yangınları ile mücadele kapasitesinin artırılması kapsamında Türkiye kara ve hava araç filosunun artırılmasına, yangınlara müdahale süresinin kısaltılarak zararların en aza indirilmesine, yangınlarda görev alan personelin eğitilmesine yönelik tedbirler alınıyor.
Bu kapsamda yangınlarla mücadelede kullanılan kara araçlarından arazöz, ilk müdahale ve su ikmal araçları, su tankeri ile diğer iş makinelerinin sayısının artırılmasına ve yangın söndürme uçak ve helikopterlerinin alımına yönelik çalışmalara devam ediliyor.
Yangınlarla mücadelenin yanında orman varlığının artırılmasına yönelik de fidan üretim çalışmaları sürdürülüyor. Bu kapsamda 2023 yılı sonuna kadar 260 milyon fidan üretimi gerçekleştirilecek. Yine bu yıl içinde 4 bin 150 kilometre yeni orman yolu yapımının tamamlanması öngörülüyor.
Orman ekosistemlerinin sağladığı odun ham maddesi dışındaki defne, adaçayı, kekik, sumak gibi tıbbi ve aromatik bitkiler ile doğal mantarlar, doğal meyveler ve benzeri birçok odun dışı orman ürününün sürdürülebilir kullanımları kapsamında yapılan tespit, teşhis ve envanter çalışmaları doğrultusunda tür bazlı faydalanma planları hazırlandı. Orman köylülerince bu ürünlerin üretimleri sağlanarak ülke ekonomisine kazandırılması hedefleniyor.