Adalet Bakanlığı’ndan icra ilanlarına dair uyarı

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu uyarınca yapılan menkul/gayrimenkul satışlarına ilişkin resmi ilanlarla alakalı Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen resmi yazı doğrultusunda Bakanlık teşkilatını bilgilendirdi.
2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda yapılan düzenlemeler ile taşınır ve taşınmaz satış ilanları 1 Nisan tarihi itibarıyla gazetelerde veya internet haber sitelerinde yayımlanması zorunlu kılındı. Yine satış ilanlarının sadece elektronik satış portalında yayımlatılması 2004 sayılı Kanun’a aykırı sayıldı.
Satışlardaki parasal limitlere ilişkin konulara da yer verilen bilgilendirmede, “muhammen bedeli” itibarıyla gazete veya internet haber sitesinde yayımı zorunlu olan bazı ilanların Basın İlan Kurumu’na gönderilmediği kaydedilerek, “İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Yapılacak Satışların İlanlarına İlişkin Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğ”indeki parasal limitlere uyulması istendi.
Bilgilendirmede ayrıca ilan metinlerinde satılacak şeyin cinsi, mahiyeti, önemli vasıfları alanlarında kısaltmaların yapıldığı, bunun ihaleye katılacakların mahcuz mal ile muhammen bedel arasında sağlıklı değerlendirme yapma imkânını zayıflatacağı ve buna bağlı olarak rekabetçi bir ortamın oluşmasının sağlanamayacağı ve ihalelere yüksek katılımın gerçekleşmeyeceği konularına yer verildi.