Atalarımızın Orta Asya’daki hayatı

Türk olduğu halde ilk vatanları olan Orta Asya’da yaşayan atalarına karşı ilgisizlik dikkat çekici durumdadır.  Bunda onların çok fazla hatalarının olduğunu düşünmüyorum. Tabi ki, hataları eksiklikleri var ama esas hata ve eksiklikler ailelerinde ve onları yöneten idarecileri ile eğitim sistemimizdedir. Çocuğa yetişme safhasında ne verirsen o aklında kalır. Okul görevini iyi yaparsa verilenin üzerine yeni ve doğru bilgiler eklerse o da çocuğun başarısıdır.
Türklerin ilk vatanı İç Asya olarak ta bilinen Orta Asya’dır. Baykal Gölü, Ural dağları, Altay ve Sayan dağları, Balkaş ve Aral göllerinin çevirdiği coğrafyadır Orta Asya.
Atalarımız buradan farklı coğrafyalara daha iyi geçim sağlamak, daha korunaklı yurt bulmak düşüncesiyle dağılmışlar. Tabi bu göç genelde Batı yönüne daha yoğun olmuştur.
Ata yurdumuz Orta Asya’nın iklimi çok serttir. Etrafları ormanlar ve dağlarla çevriliydi. Bu fotograf içindeki uzun uzadıya görüntü sergileyen Bozkırlar atalarımızın ilk yurtlarıydı. Bu coğrafya yaşam şartlarını zorluyordu.. Yağışları da yaz mevsimi de yeterli değildi. Kara iklimi özellikleri gereği kışları uzun ve soğuktu. Yazları ise kısa, sıcak ve kuraktı.
Bu olumsuz hava koşulları nedeniyle atalarımız kendilerine ve hayvanlarına yeterli olabilecek otlakla, meralar ve sulu yerler arıyordu. Ve o anki şartlarda neresi elverişli ise oraya göç ediyorlardı.
İşte bu doğa şartları Türk’ün de karakterini oluşturdu. Bu coğrafyada yaşayanlar kendilerine has kültür ve medeniyetlerini oluşturdular. Anav kültürü, Afanasyeva, Andranova, Karasak kültürü oluşturulan kültür tabakalarındandır.
Türkler Anav kültürü döneminde Tarım ve hayvancılık yapmışlar, kerpiç evlere sahip olmuşlardı. Afanasyeva kültürü döneminde at ve deveyi ehlileştirmişler, kemik ve bakırdan süs eşyası, savaş gereçleri yapmışlar ve kullanmışlardı. Andronovo kültüründe ise altın ve tunç madenini işlemişlerdi.  (Bak. Genelkurmay Başkanlığı- Türk Tarihi içinde Atatürk ve Cumhuriyet- S.2)
Bu arada kısa bir not bilgi verelim. Dünyada ilk demir medenini işleyen, ondan faklı eşyalar yapanda Türk milletidir.
Orta Asya da bu şartlar altında yaşamaya çalışan Türkler farklı yerlere göç ettiler. Orta Asya da kalanlar ise tabir yerinde ise göçenlere kaynak olarak devam etmişlerdir.
Orta Asya coğrafyasında yaşayanlar zaman zaman işgale uğramışlar fakat bu zorluklar kimliklerinde kayıp yaşatmamıştır.
Bölgede oluşan ilk medeniyet bölgenin iklim ve coğrafi özelliklerinden etkilenmiştir. Türkler çeşitli madenlerden yararlanmışlar, tarım ve hayvancılıkta ileri seviyededirler. At’ı ilk ehlileştiren ve yararlanan Türkler olmuştur. Atlı savaşçılar, atlı birlikleri nedeniyle savaşlardaki üstünlük Türklerde olmuştur.
Türkler teşkilatçıdır. Bunun ana nedeni genlerinden gelen özellik olsa da, coğrafyalarında ki tabiat şartlarına karşı verilen mücadelede de dayanıklı, disiplinli yaşama kültürüne sahip oluşlarıdır.
Bunları neden yazdım. Yazdıklarımın bir kısmının bile ihtiyacı olanlara destek olursa görevini yapmaya çalışan biri olmak için.
Vesselam.