ATEM Başkanı Akçam’dan TBMM’ye çağrı:Emlak sektörünü çok yasa arasında boğulmaktan kurtarın!

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, Emlak Danışmanlığı Yasasının çıkarılması ile sektörün karmaşık kanunlar arasında kalmaktan kurtulacağı, emlak danışmanlığı hizmeti veren kesimin itibar ve güven kazanacağını söyledi.
ATEM Başkanı Hakan Akçam, yasalarına kavuşmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı ve çeşitli siyasi partilere mensup milletvekillerini ziyaret ederek yasa teklifi taslağı ile ilgili bilgi verdi.
Çok yasa arasında boğuşmak değil tek yasa ile rahata kavuşmak arzusunda olduklarını dile getiren Akçam “Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, İmar Kanunu, İmar Affı Kanunları, Kentsel Dönüşüm Kanunu, Noterlik Kanunu, Vatandaşlık Kanunu, Yabancılar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Odalar ve Borsalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu, KVK Hakkında Kanun. Bu kadar çok kanun hükümleri ile ilgilidir mesleki faaliyeti kanunsuz olarak yürütmek mümkün müdür?” diye sordu.
Emlak Danışmanlığı Yasasının çıkarılması ile ilgili olarak gerekçelerini aktaran Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası Başkanı Hakan Akçam, yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi:
NEDEN EMLAK DANIŞMANLIĞI YASAMIZIN ÇIKMASINI İSTİYORUZ?”1- Vatandaşın nezdinde itibar ve güven.
2- Kamu kurumları nezdinde hak ve yetkiler.
3- Denetim yetersizliği, mesleğin kaçak ifası. Kayıt dışılığın önlenmesi.
4- Sözleşmelerin hukuki dayanağı yani yürütülen faaliyetlerin kanuni dayanağı.
5- Aracılık hizmetlerinde yetki yetersizliği. Hak, görev, yetki ve sorumlulukların kanunla belirlenmesi.
6- Mesleki disiplin ve yükümlülükler açısından yetersizlik.
7- Mesleki uygulamalarda standardın temini.
8- Vergi kayıplarının ve kayıt dışı ekonominin denetimi.
9- Kurumsal ve mesleki yapılanmada homojen yapının oluşturulması.
10- Mesleki alandaki tüm hizmetlerin meslek mensuplarınca kurallarına uygun olarak yerine getirilmesi ve tüm hizmetlerin karşılığında uygun ücret.
11- Mesleki faaliyetler devamıyla ortaya çıkacak zararların fondan karşılanması.
12- Mesleki zorunlu eğitimlerin mesleki birimlerce verilmesi.
13- Gabaros yani emlak bilgi sisteminin oluşturulması.
14- Medeni Kanun, Borçlar Kanunu, Tapu Kanunu, Kadastro Kanunu, İmar Kanunu, İmar Affı Kanunları, Kentsel Dönüşüm Kanunu, Noterlik Kanunu, Vatandaşlık Kanunu, Yabancılar Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, Odalar ve Borsalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu, KVK Hakkında Kanun. Bu kadar çok kanun hükümleri ile ilgili mesleki faaliyeti kanunsuz olarak yürütmek mümkün müdür?”