Bir bilirkişi kurumu arıyorum

AMAÇ: 30 Hristiyan ülke ve Vatikan Yönetiminin, 1965 – 2023 arasında muhtelif tarihlerde aldıkları Parlamento Kararlarının revize-iptal edilmelerinin sağlanması.İDDİAM: Ermenistan Cumhuriyeti, Osmanlı Devleti’nin 25 Mayıs 1918 tarihli Ültimatomu doğrultusunda 28 Mayıs 1918 tarihinde kurulduğunda, Trakya, İstanbul ve Anadolu kökenli 1 586 000 Ermeni HAYATTA idi.İDDİANIN DOĞRULANMASI: Kardaşyan’ın 8 ve 22 Nisan 1927 tarihli iki beyanı ŞARTNAME: Bilirkişi Raporunu verecek Kurumun; Türkiye, Ermenistan ve Ermeni DİYASPORASI ile doğrudan ya da dolaylı hiçbir ilişkisi olmayacaktır.Kurum, kendisine sunacağım belgelerin doğruluğunu (otantisitesini) inceleyecek içeriği ile ilgili bir yorum yapmayacaktır.Kurum, kendisine sunulan belgelerin tümünü inceleyecek ve raporlayacak ancak yeni belge talep etmeyecektir.Rapor, Sözleşme tarihinden itibaren 30 takvim gününde, İngilizce olarak teslim edilecektir.KURUM’A SUNULACAK BELGELER (Taşıdıkları tarihlerin sırasında)BİR: ABD Halep Konsolosu’nun Büyükelçi Morgenthau’una Mektubu, 8 Şubat 1916 İKİ: Lord Bryce’ın “Mavi Kitabı”nın (F) Eki – 1916ÜÇ: Relief of Armenians – Committee on Foreign Affairs, Haziran 1916.DÖRT: Rus İmparatorluk Arşiv Belgesi Prens Şakhovsky Telgrafı, 8 Ekim 1916. Özeti: “Bir yıldır Van-Bitlis’teyim. Burada. Ermeni köyleri, Ermeni halkı ve Ermeni çeteleri var.”BEŞ: Hatisyan – Rauf Orbay Görüşmesinde 400 bin mülteci için geri dönüş talebi, 25.3.1918ALTI: ABD Belgesi, NARA T 1192 R2 860J.01.395 Türkiye’de 300 bin Ermeni var, 1.3. 1921 YEDİ: Felix Guse’nin Wissen und Wehr Makalesi, 1925: “Rusya’ya 400 bin Ermeni kaçtı.”SEKİZ: Kardaşyan’ın iki beyanı, 8 ve 22 Nisan 1927 ABD Arşiv Belgeleri: “Yaklaşık bir milyon Osmanlı Mültecisi Ermeni (şimdi) ABD vatandaşı… (NOT: 1927’de İstanbul’da 80 bin, Türkiye’de İslam Dinine geçmiş en az 200 bin ve Sovyet Rusya’da 400 bin Osmanlı mültecisi Ermeni var. “… yaklaşık bir milyon…” beyan 900 bin olarak kabul edilse, 1927 yılında 1 milyon 300 bini mülteci olmak üzere 1 580 000 Osmanlı Ermeni’si HAYATTA.)YAYINLAR: DOKUZ: Hovannisyan, 1967. Trabzon Konferansında SEYM Talepleri içinde Taşnak talebiON: Hovannnisyan 1971. Mayıs 1917’de Erzurum-Bitlis ve Van’da 150 bin Ermeni vardı. ON BİR: Ermeni Araştırmacı Bayan Edita Gzoyan’ın Makalesi, 2014: 400-420 bin mülteci.ON İKİ: R. G. Suny beyanı: “200 000+ İslam Dinine geçenler” Hrant Dink Vakfı, 2015