Cumhuriyeti savunanlara destek vereceğiz

Tüm Yerel-Sen Genel Başkanı Mücahit Dede, “Yerel seçimlerde cumhuriyetin modern, aydınlanmacı ve ilerici kazanım ve değerlerini savunanlara, cumhuriyet ile sorunu olmayanlara, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni savunmakla birlikte, gericiliğe karşı laikliği savunanlara destek vereceğiz” dedi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, bizlere emanet ettiği çağdaş, laik, demokratik Cumhuriyete ve kazanımlarına her koşulda sahip çıkmak için sandıklara gidileceğini belirten Dede, “Yerel Yönetimler, çağın gereklerine ve ihtiyaçlarına cevap verecek; belediye başkanı ise geçmiş ve gelecek için kimsesizlerin kimsesi sesi çıkmayanların sesi olacak kişidir. Günümüzde çağdaşlaşmanın en temel özelliklerinden biri yerel yönetimler ve gerçek anlamda ise kente hizmet edilmesidir. Yerel ve kent meselelerinin çözümü her geçen gün biraz daha ağırlaştırmaktadır. Başta iklim, deprem ve kentsel dönüşüm problemleri olmak üzere kentlerimiz bugün çözülmemiş sorunlarla doludur ve bu nedenle yerel yönetimlerde programı, söylemi, niteliği ve emeği ön çıkaran kapsayıcı kentler istiyoruz.
Tüm Cumhuriyetçileri ve yurttaşları göreve çağırıyoruz, bu yerel seçimlerde oyumuz ve desteğimiz; Cumhuriyetin ve bu ülkenin kurucusu Atatürk’ün, ülkenin ortak paydası olduğunu kabul edenlere vereceğiz. Demokrasimizin geleceği için geçmişin mirasını tüketen değil geçmişin mirasını geleceğe taşıyabilen başkanlara destek vereceğiz. Cumhuriyetin modern, aydınlanmacı ve ilerici kazanım ve değerlerini savunanlara, cumhuriyet ile sorunu olmayanlara, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti’ni savunmakla birlikte, gericiliğe karşı laikliği savunanlara destek vereceğiz. Ekonomik krize, yoksulluğa ve hayat pahalılığına karşı kamucu politikaları gerçekleştireceklere oy vereceğiz. ‘Enflasyonla topyekûn mücadele’ kampanyası, ‘aynı gemideyiz’ sloganları ve tanzim satışları gibi uygulamalarla, krizin yükünü halkın omuzlarına yıkmayacaklara destek vereceğiz. Emekçileri, gençleri, emeklileri, kadınları, çocukları, hayvanları düşünenlere, halkın mülkiyeti olan ve onun hizmeti için kullanması gereken belediye olanaklarını o kentin yurttaşlarına ayıracaklara destek olacağız. Yerel yönetimlerde aklı ve bilimi uygulayanlara, rantçı ve piyasacı belediyeciliğin önüne geçeceklere oy vereceğiz. Yerel yönetimleri, zabıta ve kaldırım taşı döşemek ya da çöp vergisi toplamanın dışında görenlere destek vereceğiz. Tüm Sosyal hizmet ve yardımlar başta olmak üzere, halkın yaşam ve çalışmasını kolaylaştıracaklara, kentin planlanmasında, insanı ve doğayı esas alanlara, doğanın tahribini değil korunmasını gözetenlere, doğal, tarihi, kültürele mirası ve kent kimliğini koruyanlara oy vereceğiz. Kentleri, işyerleri, mahalleleri ve sokaklarıyla halkın yaşadığı alanlara dönüştürenlere destek vereceğiz. Kadınların, çocukların, engellilerin ve yaşlıların toplumsal yaşama katılımını sağlayanlara, yerel yönetimlerin şeffaf, hesap veren ve denetime açık olanlara desteğimiz olacak. Sonuç olarak,  değişen ve gelişen kentlerimiz için bu düşünceyi kabul eden, programı ve anlayış benimsemiş belediye başkanı ve belediye tüm kentin yararına çalışmış belediye olacaktır. Unutmayalım ki, daha eşit bir ülke yerelden başlar” dedi.