Dünya beşten büyük mü?

Beş ’in dünyadan büyük olması mümkün değildir, olmamalıdır da. Güçsüz ve birlik olmayan dünyanın 5’ten büyük olması da mümkün değildir. Bugünkü dünyada büyüklük sayı ile olmuyor. Bilinçli güçle oluyor. Evet, doğru 5 dünyadan veya çoğunluktan büyük olmamalıdır. Bu insanlık kuralına da, matematik kurallarına da aykırıdır. Ama dünyadaki siyasi ve fiziki atmosferde maalesef geçerlidir. 5 diye ifade edilenler askeri, siyasi ve ekonomik anlam ve caydırıcı güç unsurlarını elinde tuttukları için çoğunluktan güçlü durumdadır. İster veto hakkını kullanır, ister ekonomik yaptırım gücünü veya silah ve asker gücünü devreye sokar. Çoğunluğun etkili gücü olmadığı için sadece yapılanları kınamakla yetinir veya yetinmek zorunda kalır.Dağınık bir araya gelemeyen ve ekonomik gücü olmayan çoğunluk, beşe karşı herhangi bir konuda yaptırım uygulayamaz.Son İsrail- Filistin savaşı buna en iyi kanıttır. Çekinme, korkma ihtimallerini ortadan kaldırarak düşüncelerini sorsanız önemli sayıda ki dünya devletleri Filistin’e hak verecektir. Ama bu şartlarda, doğruyu söyleyecek, Filistin davasında haklı diyebilecek devlet sayısı çok azınlıkta kalır.1948 den bu tarafa İsrail Filistinlileri yurtlarından sürmek için çalışıyor. Hamas’ ın son saldırısını da bahane ederek katliam yapıp terör estiriyorlar. Yazılı, kabul edilmiş kurallar ve uluslararası yasalar olmasaydı bile insanlık kuralları, vicdan ve ahlak yasası İsrail’in insanlık dışı saldırılarını, bilhassa çocukları katletmesini olağan karşılamazdı. İsrail, savaştan kaçanların teşkil ettiği kafileyi, Camileri, hastaneleri, okulları bile ayırt etmeden vurmakta cinayet işlemektedir. İsrail uluslararası yasaları çiğnediği gibi, yazılı olmayan insanlık yasasını da çiğnemektedir.Bu görüntülerin yanında dünyada ki beşlerden biri olan ABD İsrail’in yanında yer alıyor ve her türlü desteği verdiğini açıkça ilan ediyor. İki savaş gemisi gönderdi. Her savaş gemisin de son model 150 civarında uçak bulunuyor. İki gemide 300 civarı eder. Yığılan bu kuvvet bir avuç Filistinliler için değildir. Bir avuçla İsrail baş etmektedir. Zaten yıllardır baskı uygulayarak çoğunluğunu kaçırmıştı. ABD nin yaptığı aklındaki BOP planını uygulamayı hızlandırmaktadır.Bugün dünyadaki beşten fazla olan çoğunluk azınlığa yani Beş’e mağlup olmuştur. Su görüntü demokrasi uygulanmayan ülkelerde azınlığın çoğunluğa tahakkümünü hatırlatmaktadır. Bu tip ülkelerde küçük grup büyük grup üzerinde etkilidir, haklarını ellerinde bulundurmaktadır.Öyleyse beş, dağınık çoğunluktan fazladır. Beşlerin yaptıklarını tasvip etmiyor ve onaylamıyorsak bizimde her yönüyle güçlü olmamız gerekir.İşte o zaman dünyada uygulayacağın adaletle, hukukla, insan haklarına uyumla, vicdanla, merhametle, ahlakla beş te büyük olsa önemli değil, çoğunlukta büyük olsa önemli değildir.