“Eğitim ve bilim emekçilerinin talepleri dikkate alınmalıdır”

Eğitim-Sen, kendisinin de üyesi olduğu Eğitim Enternasyoneli’ne üye yüzden fazla ülkede eş zamanlı olarak kutlanan 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü için bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Tüm eğitim emekçilerini doğrudan ilgilendiren uluslararası belgelerin en kapsayıcısı “Öğretmenler Statüsü Tavsiyesi 5 Ekim 1966’da kabul edilip öğretmenlerin toplumsal statüsü ve haklarına yönelik tarihi bir karar olmasıyla birlikte; 5 Ekim 2021’ün teması Eğitim Enternasyoneli tarafından “Hedeflediğimiz eğitim için öğretmenlere ihtiyacımız var. Öğretmen açığını kapatmak küresel bir zorunluluktur” olarak benimsendi.  “Öğretmenler Statüsü Tavsiyesi”nin öğretmenlerin konumlarını güçlendirip haklarını geliştirerek korumayı amaçlarken aynı zamanda uluslararası düzeyde yapılmış bir toplu sözleşme niteliğini taşıdığını belirten Eğitim-Sen Genel Başkanı Nejla Kurul, “Tavsiye, Türkiye tarafından da kabul edilen ve altına imza atılan bir belge olmasına rağmen, yükümlülükler yıllardır yerine getirilmemektedir” dedi.
“NİTELİKLİ EĞİTİM İÇİN EĞİTİM VE BİLİM EMEKÇİLERİNİN TALEPLERİ DİKKATE ALINMALIDIR”5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nün eğitim ve bilim emekçileri açısından sadece kutlanan bir gün olmayıp eğitim emekçilerinin uluslararası alanda birlik ve dayanışmasının simgesi olduğunu söyleyen Kurul, bunun evrensel anlamda bir mücadele günü olduğunu vurgulayarak, “Sendikamız yıllardır sadece öğretmenlerin değil, eğitim kurumlarında çalışan tüm eğitim ve bilim emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini savunmaktadır. Eğitim hizmetlerinin yürütülmesinde büyük emekleri olan ancak diğer eğitim emekçileriyle eşit haklara sahip olmayan çalışma arkadaşlarımız, kendilerine yüklenen her türlü angaryayı, tartışmasız yerine getirmek zorunda bırakılmaktadır. Oysa onların emeği olmaksızın okullarımızın, üniversitelerimizin ve diğer eğitim kurumlarımızın nitelikli kamu hizmeti üretmesi mümkün değildir. Nitelikli eğitim için öğretmenlere kadar emeği olan idari ve teknik personel, yardımcı hizmetliler sınıfı ve 4-B statüsünde çalışan eğitim emekçilerinin hakları ve talepleri dikkate alınmalıdır; öğretmenler için düşünülen iyileştirmeler ancak bununla birlikte anlamlı olacaktır” diye konuştu.
Eğitim Enternasyoneli’nin de vurguladığı üzere nitelikli bir eğitimin mümkün olabilmesi için öğretmenlerin yetiştirilme ve atanmaları sürecinin planlı bir şekilde işletilmesi ve öğretmen açıklarının ivedilikle kapatılması gerektiğine dikkat çeken Kurul, “Nitelikli bir eğitim için öncelikle ataması yapılmayan öğretmenler sorununun çözülmesi gerektiği açıktır. Öğretmenler arasında kadrolu, sözleşmeli veya ücretli öğretmen ayrımı yapılması doğru değildir” ifadelerini kullandı. Eğitimde yaşanan nitelik bozulmasının temel nedenlerinden birisinin de öğretmen alımında güvencesiz istihdam politikaları olduğunu belirten Kurul, “Kadrolu olarak atanmak isteyen öğretmen arkadaşlarımızın talepleri yerine getirilmeli, yapısal bir sorun haline gelen öğretmen açıklarını kapatmak için gerekli adımlar derhal atılmalıdır” dedi.
Kurul, Dünyanın her yerinde eğitim emekçilerinin siyasi iktidara değil halka ve öğrencilere sorumlu olduğunu ifade ederek, “Bu sorumluluğun bilinciyle hareket edip mesleğin gereklerini ciddiyetle yerine getiren üyelerimiz, çeşitli biçimlerde haksız ve hukuksuz uygulamalara maruz kalmaktadır. Bu kapsamda Türkiye’nin dört bir yanında fedakarca görev yapan öğretmenleri eğitim ve bilim emekçilerinin mesleklerine ve haklarına yönelik saldırılara karşı birlikte mücadele etmeye, haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmaya çağırıyorum. Eğitim-Sen olarak bizlere dayatılan her türlü haksız uygulamayı eğitim ve bilim emekçilerinin örgütlü mücadelesiyle kırılabileceğine inanıyor, öğretmenlerimizin, eğitim ve bilim emekçilerinin 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutluyorum” diye konuştu.
“MÜLAKATLAR KESİNLİKLE KALDIRILMALIDIR”Basın açıklamasında Kamu Personel Seçme Sınavı’ndaki mülakat uygulamasını da eleştiren Kurul, Batman ve Kars’ta sınavdan yüksek puan aldığı halde mülakatlarda düşük puanlar alarak atanamayan kişilerin Eğitim-Sen’e ulaştığını aktardı.  Seçim sürecindeki mülakatların kaldırılması vaadini hatırlatan Kurul, mülakatın artık bir toplumsal sorun haline geldiğini ifade ederek, “Bizim sendika olarak talebimiz, mülakatların kesin olarak kaldırılmasıdır. Yazılı sınavların ise geçerli ve güvenilir yapıldığının güvencesi hem basın emekçilerine hem de Türkiye kamuoyuna açık bir biçimde ilan edilmelidir” dedi.
Açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile basına kapalı görüşmesinden de bahseden Kurul, “Sayın Kılıçdaroğlu, dün bize yaptığı ziyarette mevcut sorunları onları birebir yaşayanların söyleviyle dinlemenin önemli olduğunu ve edinilen bilgilerden karşılıklı bir görüş alışverişinde bulunmanın siyaset kurumlarını da olumlu yönde etkileyeceğini ifade etti” diye konuşarak Kılıçdaroğlu ile genel anlamda üzerinde uzlaştıkları konunun, sorunların çözümü hususunda emek ve meslek örgütlerinin birlikte mücadelesi olduğunu dile getirdi.