Genç kadınlar yerel siyasetten taleplerini dile getirdi

Sosyal İklim Derneği ve Sosyal Demokratik Enstitü (NDI) Türkiye ortaklığında gerçekleştirilen Kadınların Seçimi Programı kapsamında Başkentin genç kadınlarının yerel siyasetten talepleri ele alındı. Yerel seçimler yaklaştığı bu süreçte genç kadınların yerel siyasetten taleplerini görünür kılmak amacını güden proje kapsamında gerçekleştirilen basın toplantısında, Ankara Topluluk Forumu’nda öne çıkan sorunlar ve buna karşılık önerilen politikalar ele alındı.
9 Aralık’ta gerçekleştirilen Ankara Topluluk Forumu’nda genç kadınlar yerel yönetimlere yönelik taleplerini dile getirerek çözüm önerileri sundu. Forumun sonuçları, yerel yönetimlerin genç kadınları daha etkin bir şekilde destekleyebilmek için ele alması gereken öncelikli konuları belirlemede önemli bir rehber niteliği taşıyor.
Altı oturum boyunca ele alınan geniş yelpazedeki konular, yerel yönetimlerden beklentileri ve çözüm önerilerini masaya yatırdı. Forumun son oturumu, genç kadınların öncelikli gördüğü konuları belirleyerek, bu konulara yönelik çözüm önerilerini ortaya koyma amacını taşıdı.
Forumun önceliklendirme oturumu, genç kadınların en fazla önemsediği konuları belirledi. Bu kapsamda, “Genç Kadınlar için Belediyelerin Sağlık Hizmetlerinin Yetersiz Olması,” “Genç Kadınlar için Barınma İmkanları ve Sosyal Alanların Eksikliği,” ve “Genç Kadınların Yerel Seçimlerde Adaylıklarının ve Siyasal Katılımlarının Desteklenmemesi” konuları öne çıktı.
Forumda öne çıkan konulardan biri de iklim krizine dair endişelerdi. Genç kadınlar, yerel yönetimlerden çevre dostu politikaların benimsenmesini ve doğal kaynakların sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini talep ettiler. Sağlık hizmetleri alanında ise, özellikle genç kadınlara yönelik cinsel sağlık hizmetlerinin artırılması ve bu alandaki bilincin yükseltilmesi ön plana çıktı.
Barınma imkanları ve sosyal alanlara ilişkin talepler de forumun dikkat çeken noktalarındandı. Genç kadınlar, belediyelerden güvenli barınma imkanlarının çoğaltılmasını ve sosyal alanlarda çeşitliliğin artırılmasını istediler. Son olarak, yerel seçimlerde adaylık ve siyasal katılım konularındaki eksikliklere dikkat çekildi. Genç kadınlar, siyasete daha fazla katılım fırsatları yaratılmasını ve desteklenmelerini talep ettiler.
Toplantıda konuşan Sosyal İklim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Tuğrulöz, şunları kaydetti; “Sorunu konuşmak için birçok alan var ancak faaliyete geçmek için alanlarımız sınırlı. Dolayısıyla kendi alanlarımızı kurup bilfiil kendi gönüllülerimizin tüm alanlarda aktif olmasını istiyoruz. Örneğin Konak Belediyesi ile birlikte bir Konak Genç İklim Meclisi kurduk. Burada gençler sorunlara aktif şekilde veri sağlayıp çözüm önerisi sunuyor, çözümleri ise belediye ile birlikte üretiyorlar. Gençlerin bu karar dinamiklerini anlamaları çok kıymetli. Buna önem veriyoruz. Çalıştığımız topluluklarla her daim onları güçlendirecek işler yapmak istiyoruz.”
Toplantının öne çıkan konularından bir diğeri ise Ulusal Demokratik Enstitü’nün (NDI) siyasi partilerin yerel düzeyde kadınların katılımı konusunda yaptığı anketler oldu.
Ulusal Demokratik Enstitü (NDI) sorumlusu Mert Yavuz toplantıda Türkiye’de nüfusun yüzde 49,9’unu oluşturan kadınların siyasi katılımının demokratik kurumlar ve eşitlik açısından kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. TBMM’deki kadın temsil düzeyinin yetersiz olduğunu söyleyen Yavuz Türkiye’nin kadın temsili bakımından 186 ülke içinde 131. sırada yer aldığını belirtti.
AK Parti, İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) olmak üzere dört siyasi partiyle kadınların siyasete katılım oranına yönelik anketler gerçekleştirildiğini anlatan Yavuz, şunları kaydetti, “Gerçekleştirilen anketlerde, kadınların genel üyelik süreçlerinde yeteri kadar yer almalarına rağmen yerel siyasette kadın temsiliyetinin ve dahiliyetinin düştüğü görülüyor. Milletvekilliği gibi alanlarda ülke düzeyinde kadınların yeteri kadar temsil edildiği düşünülse de muhtarlık, belediye başkanlığı, belediye meclis üyeliği gibi alanlarda yeteri kadar kadın olmadığı partililer tarafından kabul edildiğini gözlemliyoruz.”
Fırsatlar söz konusu olduğunda ise partililerin yalnızca yarısının kadınların karar alma süreçlerine erkekler kadar dahil olabildiğini dile getirdiğini belirten Yavuz, “Nitekim görüşmelerde de kadınlara daha çok saha çalışmalarında görev verildiği bu durum da kadınların karar alma mekanizmasına dahil olmalarını zorlaştırıldığı belirtildi. Öte yandan tüm partililer, seçimlerde kadın aday gösterilmesinin partilerinde oy artışına neden olabileceği görüşünde” diye konuştu.
Araştırmaya göre kadınların siyasette aktif olmasına engel görülen etmenlerden bahseden Yavuz, “Sermaye eksikliği, özgüven eksikliği, iş-özel hayat dengesi, gibi faktörler partililer tarafından dile getirilen sorunlar arasında yer alırken kadınların çoğu eş ve çocuklarına karşı olan sorumluluklarını neden olarak gösterdi” dedi.
Kadınların siyasete katılımı için kota uygulamasının eşitsizlikleri bir nebze gidereceğinin düşünüldüğünü ifade eden Yavuz, parti fark etmeksizin araştırmaya katılan parti üyelerinin yüzde 80 gibi büyük bir kısmının kota sistemlerini desteklediği görüldüğünü kaydetti.