“Gereksiz görüntüleme radyasyon doz miktarı kanser riskini artırıyor” uyarısı

Türk Radyoloji Derneğince düzenlenen “44. Ulusal Radyoloji Kongresi-TÜRKRAD 2023” Antalya’da yapıldı.
Kongre Bilimsel Kurul Başkanı Prof. Dr. Ayşenur Oktay, basın toplantısında, kongrede ana konunun “Tanıda Tuzaklar ve İpuçları” olduğunu söyledi.
Son yıllarda geliştirilen teknolojik yenilikler ve uygulamalar dikkate alınarak yan konu olarak da “Radyolojide Yenilikler (inovasyon)” konusunun ele alındığını aktaran Oktay, “Yapay zekanın güncel kullanımı ve görüntüleme yöntemlerindeki yeni uygulamalar sistemler bazında konuşuldu. Ayrı bir oturumda birkaç hastanemizdeki yapay zeka deneyimleri paylaşıldı ve bilişim grubu tarafından bu konuda küçük grup atölye çalışmaları düzenlendi.” dedi.
Oktay, bu yıl kongrede 183’ü sözlü sunum olmak üzere klinik araştırma ve olgu sunumlarını içeren toplam 714 bildirinin yer aldığını belirterek, 1450 kişinin katıldığı kongrede 162 konuşmacının görev aldığını bildirdi.
“RADYOLOJİK İNCELEMELERE GİDEREK ARTAN TALEBİ KARŞILAMAK GÜÇLEŞMEKTEDİR”
Türk Radyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Can Çevikol ise hastalıkların taranması, tanı ve izleminde uygun radyolojik yöntemlerin kullanılmasının son derece önemli olduğunu ifade etti.
İncelemelerin uygun teknikle yapılması ve doğru yorumlanmasının, uygun tedavi seçiminin en önemli basamağını oluşturduğunu vurgulayan Çevikol, şu değerledirmelerde bulundu:
“Ülkemizde radyolojik incelemelere giderek artan talebi karşılamak güçleşmektedir. Bunun en önemli nedeni hekimlerin hastalara yeteri kadar zaman ayıramamaları ve bu nedenle radyolojik incelemeleri adeta muayene yöntemi olarak kullanmalarıdır. Gereksiz radyolojik incelemelerin sayısının yüksek olması, zaten dünya ortalamasının altında radyoloji uzmanına sahip ülkemizde, iş yükünü ciddi biçimde artırmakta ve radyolojik inceleme kalitesini düşürmektedir. İstenilen tetkikin gerekçesinin uygun olup olmadığı denetlenmemektedir. Niceliğe odaklanmış yaklaşımlar ve uygun gerekçelendirme yapılmadan gerçekleştirilen iyonizan radyasyon içeren görüntülemeler toplumun kümülatif radyasyon doz miktarını ve dolayısı ile kanser riskini artırarak halk sağlığını tehdit etmektedir.”
Türk Radyoloji Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. İhsan Şebnem Örgüç ise tıbbın tüm branşlarına hizmet veren radyologların çok geniş bilgi birikimi gerektiren, yoğun bir iş yükü altında çalıştığını dile getirdi.