İsrail’e tepkiler artıyor: Sivil toplum kuruluşları İsrail’i kınadı

Birçok sivil toplum kuruluşu bir araya gelerek Ankara Kızılay Sakarya Caddesi’nde Filistin’e destek açıklaması yaptı. DİSK İç Anadolu Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Tabip Odası ve Ankara Dişhekimleri Odası tarafından gelerek Ankara Kızılay Sakarya Caddesi’nde Filistin’e destek açıklaması yaptı. Ortak basın açıklamasını KESK Ankara Dönem Sözcüsü İbrahim Kara okudu. Yapılan açıklamada ‘İsrail, Filistin’den defol’, ‘Katil İsrail’, ‘Yaşasın halkların kardeşliği’, ‘Filistin halkı yalnız değildir’ sloganları attı.
KESK Ankara Dönem Sözcüsü İbrahim Kara şunları kaydetti:
“7 Ekim tarihinde Hamas’ın İsrail’e yönelik ‘aksa tufanı’ hareketi ile İsrail ve Filistin arasındaki sivil halkı hedef alan saldırıların karşısında yer aldığımızı bir kezdaha belirtmek isteriz. Dünya sustukça İsrail, işgalini sistematik olarak derinleştirip bölgedeki katliamlarını arttırıyor. Batı Şeria ve Kudüs’te Mescid-i Aksa vb birçok yerde provokasyonlarla, yerleşimci terörü ve Gazze’ye yönelik ablukayla savaş ve soykırım suçları işlemeye devam ediyor. Ancak hatırlanmalıdır ki bu süreç bugün başlamamıştır. İsrail, 1940’ların sonundan itibaren Filistin halkının tarım arazilerine, evlerine, işyerlerine kanunsuzca el koyarak emeklerini gasp ederek ve buna karşı direniş gösteren Filistinlileri terörist ilan ederek her türlü katliamı meşrulaştırmaya çalışmaktan da geri durmuyor. Filistin topraklarını işgal eden, Filistin halkını katleden İsrail, her defasında emperyalist-kapitalist devletlerce mağdur olarak lanse edilmesinin yanı sıra para, silah ve her türlü manevi desteği alıyor.”
 İsrail’in hastaneye yaptığı saldırının savaş suçu olduğunu belirten Kara, “Gazzelileri ilaç, gıda, su, elektrik, yakıt gibi temel ihtiyaçlardan mahrum bırakmak, acil insani yardımların Gazze’ye ulaşmasını engellemek; hastanelerin, konutların, ibadet yerlerinin, okulların, sivillerin canice bombalanması ağır bir savaş ve insanlık suçudur. Bu saldırılarda görev yapan sağlık çalışanları, çocuklar, bebekler, anneler, hastalardan oluşan yüzlerce sivil, masum insan katledilmiştir. Bu katliamları gerçekleştiren İsrail yönetimi savaş ve soykırım suçlarıyla da yargılanmalıdır. Bölgeye insani yardım yerine savaş gemileri yollayanlar da İsrail yönetimi kadar suçludurlar ve katliamların ortaklarıdır. Amerikan emperyalizmi Filistin halkının ve tüm bölge halklarının ortak düşmanıdır, barışın ve huzurun baş düşmanıdır” dedi.
Ortadoğu’da daha fazla kan akmaması çağrısında bulunan Kara, “Geçmişte başka gerekçelerle, bugün de şeriatçı Hamas’ın saldırılarını bahane ederek açılan bir savaş değil, yeni bir katliamla Filistin halkının yaşam hakkı elinden alınmakta ve top yekün işgal yapılmaktadır. Ülkemizin mimarları, mühendisleri, doktorları, dişhekimleri, kamu emekçileri, işçileri yani bu ülkenin emekçi halkı dün olduğu gibi bugün de katliamlara karşı barıştan, ölümlere karşı yaşamdan, kardeşlikten yana tavır almaktan çekinmeyecektir. Bizler Filistin’de yapılan katliama karşı çıkıp tüm dünyayı savaş sarmalına sokmaya hizmet eden politikalara karşı çıkıyoruz. Bizler bu ülkenin üreten elleri, Ortadoğu’da daha fazla kan akmaması, savaş politikalarının son bulması için ve yaşamı savunmak için Filistin halkının yanında olmaya, onlarla dayanışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.