Karikatür Derneği’nden yeni yarışma: Yaşasın Cumhuriyet

 Türk Amerikan Derneği, Karikatür Derneği iş birliğinde Cumhuriyet’in 100 yılına özel  “Yaşasın Cumhuriyet” başlıklı Karikatür Yarışması düzenliyor. Seçici kurulunda Mustafa Çakırcalı ve Mustafa Saryal gibi isimler olan yarışmanın son başvuru tarihi 15 Aralık.
KATILIM KOŞULLARI1. Yarışma; Seçici Kurul üyeleri, TAD çalışanları ve birinci derece akrabaları dışında Türkiye topraklarında yaşayan herkese açıktır.
2. Her sanatçı yarışmaya, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış en çok üç eseri ile katılabilir.
3. Yarışmaya eser verecek olan sanatçılar, kendi anlatım biçimlerine uygun tekniği (siyah-beyaz veya renkli) kullanmakta serbesttirler.
4. Yarışmaya gönderilecek karikatürler A4 boyutunda “300 dpi çözünürlükte, jpg yada pdf” formatında olmalıdır. Yarışma karikatürleri ödül alsın veya almasın iade edilmez. Katılımcılar ödül alsın ya da almasın karikatürlerin her türlü kullanım hakkı, eser sahibinin yanı sıra TAD’a aittir.
5. Karikatürler en son 15 Aralık 2023 Cuma 17.30’a kadar TAD’ın şartnamede belirtilen taaprograms@taa-ankara.org.tr adresine ulaşmış olmalıdır.
Başvuru formu: https://forms.gle/sw3CXYHTiETTppY67
6. Yarışmaya katılmak isteyenler “Adı, Soyadı, Doğum Tarihi ve Şehir” bilgilerini eksiksiz yollamaları gerektiğini ve eserlerini yollarken e-posta başlığına sanatçının adı ile birlikte “TAD 100. Yıl Karikatür Yarışması” ibaresini yazmak zorunda olduğunu kabul eder.
7. Katılımcının yarışmaya katılacağı karikatür (ler) in üzerinde haiz olduğu ve 5846 sayılı Türk Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun 21.-25. Madde hükümlerinde tanımlanan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, ses ve/veya görüntü naklinde yarayan araçlarla umuma iletim mali haklarının kullanım haklarına ilişkin olarak münhasır olmayan basit rusat şeklinde herhangi bir yer, süre ve sayı kısıtlaması olmaksızın ve 3. Kişilere devir hakkını da kapsayacak surette Türk Amerikan Derneği’ne lisans verdiğini, Türk Amerikan Derneği’nin söz konusu karikatür(leri) sergilemek, arşivinde tutmak, internet ortamında ve sair şekillerde yayınlamak suretiyle ve bunlarla sınırlı olmaksızın dilediği her şekilde kullanmasına muvafakatinin olduğunu peşinen beyan ve kabul etmektedir.
8. Ödül almayan veya sergilenmeyen karikatürler, sahiplerinin 30 gün içerisinde TAD’a yazılı olarak başvurmaları halinde karşı ödemeli olarak iade edilecektir. Eserler TAD’dan bizzat da alınabilir. Bu süre geçtikten sonra TAD’ın yükümlülüğü sona erer ve eserlere gelebilecek zarardan veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.
9. Dereceye giren veya eseri sergilenmeye değer görülenlerin ödül törenine gelmeleri için gereken yol ve konaklama giderleri TAD tarafından karşılanmaz.  
TAD Karikatür Yarışması Seçici Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmaktadır:
Emre Yılmaz / Karikatürist / Karikatür Derneği Başkanı – Jüri Başkanı
N. Hazal Başarır / İllüstrasyon Sanatçısı / Karikatür Derneği YK Üyesi
Mustafa Çakırcalı / Karikatürist & İllüstrasyon Sanatçısı / Karikatür Derneği YK Üyesi
Mustafa Saryal / Karikatürist / Karikatür Derneği YK Üyesi
Ali T. Kemaloğlu / TAD Yönetim Kurulu Başkanı
Dilek Dengizek Ersanal / TAD Genel Müdürü
Naz Etçioğlu / TAD Dış İlişkiler ve Programlar Direktörü
  
DEĞERLENDİRMESeçici Kurul, Aralık ayının 3. haftası Ankara’da toplanarak toplama merkezine verilen eserleri birlikte değerlendirerek sergiyi oluşturur. Eserler içinden ödülleri ve sergilenecek olanları belirler. Sonuçlar 21 Aralık 2023 tarihinde Türk Amerikan Derneği web sitesinden (www.taa-ankara.org.tr) ve Instagram hesabından (@taaprograms) açıklanacak olup, eserleri ödül kazanan veya sergilenecek olan sanatçılara bizzat bildirilecektir.
 
ÖDÜLLERBirincilik Ödülü:         7500 TL + Başarı Belgesi
İkincilik Ödülü:           5000 TL + Başarı Belgesi
Üçüncülük Ödülü:      3000 TL + Başarı Belgesi
 
SERGİLEMETAD Karikatür Yarışması Sergisi, 26 Aralık – 5 Ocak tarihleri arasında Türk Amerikan Derneği Emin Hekimgil Sanat Galerisi’nde sergilenecektir. Ödül töreni tarihi eserleri ödül kazanan veya sergilenecek olan tüm sanatçılara bildirilecektir.
 Yarışmaya katılan tüm sanatçılar, bu şartname hükümlerini kabul etmiş sayılır. Şartnamede belirtilmeyen hususlarda veya tereddüt halinde Türk Amerikan Derneği’nin kararları geçerlidir.