Mansur Yavaş “Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi”ni imzaladı

Göreve geldikten sonra tüm Türkiye’ye örnek olan hesap verilebilirlik ve şeffaf belediyecilik uygulamalarına imza atan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin “Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi”ni imzaladı.
9 Aralık 2020 yılında Dünya Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde Uluslararası Şeffaflık Ödülü’ne layık görülen Yavaş, Uluslararası Şeffaflık Derneği’nin Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi’ni imzalayan ilk belediye başkan adayı oldu.
“BEYANNAMENİN TÜM MADDELERİNE UYDUK”İmza töreni sırasında yaptığı konuşmada 2019 Seçimleri sürecinde de söz konusu taahhütnameyi ilk önce kendisinin imzaladığını hatırlatan Yavaş, “Daha sonra imzaladığımız beyannamedeki bütün maddelerine uyduk. Gelir gelmez meclislerimizi canlı yayınladık, tüm ihalelerimiz açık olarak canlı yayınladık. Ayrıca mali durum raporlarımızı da web sitemizden düzenli şekilde yayınlıyoruz. Sayıştay raporlarını da yayınlıyoruz ki Ankara halkı hem harcanan paralarının nereye harcandığını görsün hem de mali durumumuz hakkında sürekli olarak bilgileri olsun diye” dedi.
Henüz adayların mal beyanını da açıklamadığını dile getiren Yavaş, şunları kaydetti:
“Mal beyanımı açıkladım. Henüz adaylardan açıklayan olmadı. Bundan sonra düzenli olarak her yıl mal beyanımızdaki artma ve azalmaları Ankara halkıyla paylaşacağız. Artık belediyelerin kötü şöhretle anılmasının son bulması lazım. Çünkü biz rahatsız oluyoruz. Herhangi bir şaibenin olması kurum olarak belediyeyi sıkıntıya sokuyor. Bu nedenle umuyorum ki diğer belediye başkanlarımız da bunu açıklarlar. Açık ihale yaparlar.”
“ÖNCÜLÜK YAPMAK İSTİYORUZ”Olağan olanın bu taahhüde uymak olduğunu sözlerine ekleyen Yavaş, “Ankara’da 450 bine yakın üniversite öğrencisi var. Onlara her buluşmamızda okulunuz bitince kendi ilinize döndüğünüzde oradaki belediye başkanlarına, kamu yöneticilerine ‘Niye açık ihale yapmıyorsunuz, niye yayınlamıyorsunuz, niye hesap vermiyorsunuz?’ diye sorun diyorum. Artık Türkiye’de bu yol olsun. Bir usul olsun. Olağan olsun. Zaten olması gereken bu. Bu nedenle öncülük yapmak istiyoruz” dedi.
ULUSLARARASI ŞEFFAFLIK DERNEĞİ’NDEN TEŞEKKÜRUluslararası Şeffaflık Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Argun ise taahhütname ile ilgili şunları kaydetti:
“Yerel seçimler öncesinde tüm Yerel Seçim’de yarışacak olan adaylara gönderdiğimiz şeffaflık taahhütnamesi var. Bu taahhütname genel olarak seçilecek adayların seçildikten sonra belediyeleri nasıl yöneteceklerine ilişkin bir takım konuları içeriyor. Bunların başında bütçelerinin, ihalelerinin, belediye meclislerinin yayınlanması, bu konuların web sitelerinde internet sitelerinde güncellenmesi gibi uluslararası şeffaflık standartlarında birtakım taahhütler içeriyor. Bu konuda ricacı olduk belediye başkan adaylarımızdan Mansur başkanım yine ilk imzacı olmayı kabul etti. Nazik davetleri için çok teşekkür ederiz.”
YEREL YÖNETİM ŞEFFAFLIK TAAHÜTNAMESİUluslararası Şeffaflık Derneği ile imzalanan başta bütçelerin, ihalelerin, belediye meclislerinin yayınlanmasına yönelik maddelerin yer aldığı belediye başkan adayının seçilmesi durumunda şeffaf, dürüst, hesap verebilir, katılımcı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı doğrultusunda faaliyet gösterileceğinin taahhüt edildiği Yerel Yönetim Şeffaflık Taahhütnamesi’nin bazı maddeleri şöyle:
“-Belediye Başkanı olarak birinci derece akrabalarımı da içeren malvarlığı bildirimlerimin yıllık olarak ilan edilmesini sağlayacağım.
-Belediye yönetimi ve çalışanlarının işe alım ve terfi süreçlerinin liyakat ilkesi doğrultusunda, kayırmacılıktan uzak bir anlayışla yürütülmesini sağlayacağım.
-Belediye Meclisi toplantılarının gündemini önceden duyuracağım, internetten canlı yayınlayarak kamunun bilgi- sine açacağım.
-Belediye Meclisi kararlarını, toplantı tutanaklarını, komisyon raporlarını, stratejik plan, yıllık bütçe ve performans programını, denetim ve faaliyet raporlarını belediye internet sitesinden yayınlayacağım.
-Belediye ihalelerinin önemli bir bölümünün şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlayan açık ihale usulüyle yapılmasını sağlayacağım. Pazarlık/doğrudan temin yöntemlerini istisnai durumlar haline getireceğim. Teknik şartnameleri ve ihale sonuçlarını (kazanan şirket, teklif miktarı ve şirket performansı) kamuoyuyla paylaşacağım. Geçmiş dönem- de yapılan ihalelerin listesini, tamamlanma miktarlarıyla beraber, internet ortamında bulunduracağım.
-Belediyeye ait şirketlerin (gelir, gider, borçlanma, tahsilat oranı vb.) ve taşınmazların (tahsis, gelir, satış vb.) mali durumlarını yansıtan bilgileri her yıl veri temelli ve kıyaslamaya uygun biçimde paylaşacağım.
-Belediye çalışanları, meclis ve komisyon üyeleri ile paydaşlara yönelik etik kod ve davranış kuralları ile çıkar çatışması tanımlarının geliştirilmesini sağlayacağım. Etik Komisyonu’nun kurulmasını ve etkin bir biçimde bu ilke ve kurallara uyumun takip edilmesini sağlayacağım.
-Belediye faaliyetleriyle ilgili olarak hesap verebilirliği sağlamak üzere, vatandaşların şikâyetlerini iletebilecekleri bir mekanizma kuracağım.
-Vatandaşların bilgi edinme hakkı kapsamında yapmış olduğu başvuruların sayısını ve cevap verme süresini yıllık olarak kamuoyuna duyuracağım.
-Kent Konseylerinin, ayrımcılık yapmadan, toplumun tüm kesimlerini içerecek özerk ve katılımcı şekilde oluşturulmasını ve aktif biçimde çalışmasını sağlayacağım. Belediyenin, hizmet ve faaliyetlerinde STK’larla iş birliği kurmasını sağlayacağım.
-Belediye Meclisi ve komisyon toplantılarında gündemin ilgili olduğu mahalleleri ve STK’ları bilgilendirerek; muhtarların, ilgili STK temsilcilerinin ve yurttaşların bu toplantılara katılmalarını sağlayacağım. İmar planlaması, imar değişiklikleri, önemli ihaleler gibi mahalleleri doğrudan etkileyecek konularda katılımcı yönetim anlayışını esas alacağım. Bu konudaki katkıların ve katkı sahiplerinin duyurulması ve iyi uygulama örnekleri olarak yaygınlaştırılması için çaba harcayacağım.
-Her yıl bütçe hazırlanırken, mahalle meclisleri, kent konseyleri ve benzeri mekanizmaları kullanarak vatandaşlara danışacağım, internet imkânlarını kullanarak açık ve katılımcı bütçe ilkelerini hayata geçirmeye gayret göstereceğim.
-Yerel yaşamda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve eşitlik politikasının gerekli kaynaklar ile yerel yönetim stratejisinin bir parçası haline gelmesi için gereken adımları önceliklendireceğim.
-İklim değişikliğinin risklerini azaltmaya yönelik kent ve çevre politikalarının hayata geçirilmesi; kentin tarihi, doğal ve kültürel mirasını, ekolojisini, varlıklarını ve değerlerini değiştirme kapasitesi taşıyan projelerin kentin imar planlarında yer almadan önce gerekli etki analizlerinin yapılması ve bütün bu sürecin şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi için çalışacağım.”