Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği

Ankara İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu, “Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu özel gündemle toplandı.
“Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği” gündemiyle düzenlenen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Olağanüstü Toplantısı, Ankara Vali Yardımcısı İlhan Turgut’un başkanlığında Valilik Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda gerçekleşti.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün; “Valiliklerce, İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarınca ve İşletmelerce” yapılması  ve alınması gereken önlemleri içeren “Mesleki Eğitimde İş Sağlığı ve Güvenliği” konulu 2024/36 sayılı Genelgesi ve gereği üzerinde durulan toplantıda;  ilgili genelgenin ve  mevzuatın emrettiği yükümlülüklerin tüm taraflarca eksiksiz yerine getirilmesine, ilgili odalar tarafından üye işyerlerine farkındalıkların artırılması için bilgilendirme faaliyetlerinin yapılması ve gerekli hassasiyetin gösterilmesine oy birliğiyle karar verildi.
Kurul üyelerinin de değerlendirmelerde bulunduğu toplantıda, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkan Vekili Hüseyin Ar da Birlik adına görüşlerini aktardı, ilgili genelgenin ANKESOB tarafından uygulamaya geçirildiğini bildirdi.
Ar, “Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nün 02.02.2024 tarihli ve 2024/36 sayılı genelgesini de ek’te sunarak, üyelerimiz işyerlerinde olabilecek kazaların en asgari düzeye düşürülmesi açısından yapılması gereken çalışmalara yüksek hassasiyet gösterilmesi noktasında ANKESOB olarak bağlı tüm odalarımıza ilgili genelgemizi zaman ve süreye bakılmaksızın hemen gönderdik. Yine Birliğimiz ve Odalarımız bünyelerinde kurulan İşyeri Denetleme ve Danışmanlık Grupları da (İDDG) yapmış oldukları denetim uygulamalarında konuya gereken hassasiyeti göstermektedirler. Denetleme ve Danışmanlık süreci sonunda tutulması zorunlu ‘TESK-İşyerinin Pratik Eğitime Uygunluk Raporu’nda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bölümler bulunmakta, rapor doldurulurken iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınıp, alınmadığı hususunda gereken önem gösterilmektedir.” ifadelerini kullandı.