Öğretmenler, Öğrenciler, Anne ve Babalar

Sevgili okurlarım, Geleceğimizin şekillenmesinde en önemli unsur olan eğitim öğretimle ilgili üç önemli sorumluluk makamı var.
Öğretmenler, Öğrenciler, Anne ve Babalar.
Geleceğimizin sağlam temeller üzerinde kurulması ve yarınlara güvenle bakmamız için çocuklarımızın iyi yetişmesi gerekir.
Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız çok değerlidir.
Başöğretmen Atatürk, ‘Öğretmenler yeni nesil sizlerin eseri olacaktır’ diyerek, öğretmenlere olan inancını ve güvenini belirtmiştir.
Öğretmenlerimiz, kendilerine emanet ettiğimiz çocuklarımızı, Atatürk ilke ve inkılȃpları ile Türk milletinin milli ve manevi değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven,  topluma karşı sorumluluk duyan kişiler olarak hayata hazırlayacaklarına olan inancım tamdır.
Öğrencilerimiz, eğitimli, sağlıklı ve idealist olarak yetiştirilirse, ülkemiz için en büyük zenginlik kaynağı olurlar.
Öğretmenlerimize inanıyor, güveniyorum.
***
Değerli anne ve babalar,
Çocuklarımız sizlerin olumlu ve yönlendirici desteğiyle yönlerini daha kolay bulacaktır.
Onların yetişmesinde öğretmenlerimiz kadar sizlerin katkısı da çok büyüktür.
Ülkemizdeki bütün olumlu gelişmelerin temelinde eğitim vardır.
Olumsuzlukların ve geri kalmışlığın temelinde ise cehalet ve yanlış eğitim vardır.
Eğitim ve öğretim, ferdin ve toplumun maddi ve manevi kalkınmasında, milli ve ahlaki değerlerin korunmasında ve gelişmesinde temel rolü oynar.
Başöğretmen Atatürk’ün şu sözünü hiç unutmayın:
“Eğitimdir ki bir milleti ya hür, müstakil, şanlı, âli bir toplum halinde yaşatır veya bir milleti esaret ve sefalete terk eder”
Gençlerimizin yetişmesinde öğretmenlerin olduğu kadar sizlerin de emeği vardır. Hiçbir zaman unutmayalım ki, iyi bir toplumun temeli ailede atılır. Bir aile değerlerine ne kadar sahip çıkarsa,   toplum da o kadar sağlam olur.
Çocuklarımızı sadece maddi yönden değil, manevi yönden destekleyerek her zaman onların yanında olduğumuzu hissettirmeliyiz.
***
Sevgili öğrenciler;
Okulda  öğretmenleriniz ve arkadaşlarınızla sevgi, saygı temeline dayalı iletişim kurun.
Yeteneklerinize ve arzularınıza göre programlı ve sistemli çalışmayı kendinize ilke edinin.
O zaman başarılı olursunuz.
Çalışırsanız, pırıl pırıl bir gelecek ve aydınlık yarınlar sizleri bekliyor. Sizlere güveniyor, sizleri seviyoruz.
Bu duygu ve düşüncelerle eğitim- öğretim yılının hepimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.