Seymen ve Bacıerenlere burs imkanı

Ankara Kulübü Derneği üniversite öğrencisi genç Seymen ve Bacıerenlere yönelik burs desteği sağlamaya bu yıl da devam ediyor. Ankara Kulübü Derneği Eğitimden Sorumlu YKÜ Serpil Yıldırım, Ankara’nın en eski ve seçkin bir sivil toplum örgütü olarak Seymen ve Bacıeren faaliyetlerinin yanı sıra eğitime ve ülkenin yarınları olan gençlere büyük önem verdiklerini belirterek, “Ankara Kulübü Derneği olarak, üyelerimizin ve gönüllülerimizin bağışları ile kültür yayınlarımızın bağışa dayalı gelirlerinden oluşturulan burs fonundan üniversitede okuyan Seymen ve Bacıerenlerimize burs vermek suretiyle destek olmaya çalışıyoruz.
Temel amacımız; oluşturduğumuz burs kaynakları ile Ankara Kulübümüze gönüllülük esasıyla değer katan üniversite öğrencisi Seymen ve Bacıerenlerimizin eğitimlerine katkı sağlamak, okul masraflarına bir nebze de destek olmak. Ankara Kulübü olarak bir yönerge doğrultusunda, burs bütçesi dikkate alınarak; burs verilecek öğrencinin seçimi ve sayısı, aylık burs miktarı, ödeme zamanı gibi kriterler ve öngörüler üzerinden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dernek bütçesinden kaynak ayrılmıyor, burs fonu için ayrıca kaynaklar oluşturuyoruz. Yayıncılığımız aracılığı ile okuyucuya ve dinleyiciye ulaşan kitaplarımızdan ve Geleneksel Ankara Ezgileri CD’lerimizden bir miktarını burs fonuna aktarıyoruz. Bu burs fonuna destek için kitap ve CD’lerimizi bağış karşılığı üyelerimize hediye ediyoruz.” ifadelerini kullandı.
Ankara Kulübü olarak gelecek nesillere bayrağı teslim edecek genç nesillere ihtiyaçlarının olduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti: “Her yıl eylül ayının birinci gününden 15’ine kadar burs başvurularını alıyoruz. 15 Eylül 30 Eylül arası burs başvurusunun olumlu sonuçlanması noktasında titizlikle değerlendirmeler yapılıyor. 1 Ekimden itibaren de yönetime sunularak, 15 Ekimden itibaren ilk burslar hesaplara yatıyor. Eğitim öğretim dönemi 9 ay -15 Hazirana kadar düzenli olarak burslar programlanıyor. Her yıl başvuruları tekrarlıyoruz. Çalışmalara, etkinlik ve aktivitelere mümkün olduğunca katılmış olan, Ankara Kulübümüzü en iyi şekilde temsil eden, tarihsel bir önemi ve değeri bulunan Seymenlik ve Bacıerenlik kültürünü yaşatarak kendinden sonra geleceklere bir köprü vazifesi gördüğü gerçeğinin farkında olan gençlerimize yönelik olarak burslarımıza imkanlar el verdikçe devam edeceğiz. Haliyle, daha fazla öğrenciye, daha fazla miktarda burs imkanı sağlamak ve eğitimlerine katkı sağlamak için ise üyelerimizin desteğine ihtiyacımız var. Bu vesileyle, gençlerimize burs imkanı sağlanması noktasında destek veren, projeye güç katan Ankara Kulübümüzün değerli Başkanı Dr. Metin Özaslan ve yönetim kurulumuza da teşekkür ediyorum.”