Tarımda kimyasal kullanımı suları da zehirliyor

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, gübre kullanımındaki artışla birlikte toprağa verilen kimyasalların, kimyasal yüklü besinler olarak geri döndüğünü, bu durumun da toprak bozulmasının yanı sıra suların da sızıntı yoluyla kirlendiğine dikkat çekti. Demirtaş, topraktaki besin maddesi döngüsünün, nüfus artışına bağlı olarak yoğun tarım sistemlerine geçiş ve kimyasal kullanımında yaşanan artışla devam ettiğini belirtti. Türkiye topraklarında yıllardır biriken tuzların, sulu tarım sistemlerine geçişle iyi bir toprak yönetimi yapılmaması halinde çözünmeye başlayabileceğine değinen Demirtaş, bunun yanında aşırı kimyasal, pestisit, herbisit ve insektisit gibi maddelerin atıklarının da biyoçeşitlilik açısından ciddi sorunlara yol açtığını vurguladı.
Avrupa Birliği’nin (AB) Aralık 2019’da açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı, 2050 yılı itibarıyla kıtayı, net sıfır karbon salımı bölgesi haline getirmeyi hedefliyor. Yalnızca bir iklim eylem planı değil aynı zamanda temiz ve güvenli enerji temini, döngüsel ekonomi, akıllı şehirler, yeşil finansman ve karbon vergisi gibi konuları içeren kapsamlı bir ekonomi planı olan Yeşil Mutabakat kapsamında AB ülkelerine ihracat yapan şirketlerin, karbon salım kriterlerini karşılamaları gerekecek. Bu düzenlemenin çiftçileri de etkilediğini belirten Demirtaş, “2026 yılından itibaren toprakta da karbon ölçümü yapılacak. Karbonun yüksek olması demek iklim değişikliği ve kuraklık demektir. Eskiden pestisit ölçümü yapılır ve Suudi Arabistan’dan dahi ülkemize tarım ürünleri geri iade edilirdi. Şimdi de karbon ölçümü yapılacak ve ona göre geri iade yapılacak. 2026 yılından itibaren bu işin şakası olmayacak. Analize sokulacak ve kimyasal madde çıkması durumunda geri gönderilecek. Biz de imza attık ülke olarak bu anlaşmaya” dedi.
Kimyasal maddelerin toprak düşmanı olduğunu belirten Demirtaş, “Kimyasal madde kullanımı toprağın düşmanıdır. Sadece toprağı değil suyu da zehirliyor. Sızıntı yoluyla topraktaki kimyasallar sularımızı da zehirliyor. Birçok hastalıklar yine bu kimyasallardan kaynaklanıyor. Bu konuda ne yazık ki geri kaldık” diye konuştu.
Kimyasal kullanımın toprağı çoraklaştırdığını ve üretim kalitesinin düşmesine neden olduğunu belirten Demirtaş, “Çiftçiler bilinçsizce kullandıkları kimyasal maddeler neticesinde toprağın kirlenmesine ve üretimin düşmesine neden oluyor. Üretimin düşmesi de çiftçinin gelir kaybetmesine ve topraktan kopmasına sebep oluyor. Doğru ve dozunda kullanımla üretimin artacakken fazla kimyasallar yüzünden köyden kente göç de artıyor” ifadelerini kullandı.