Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’ler Kobi24’de buluştu

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) 6. Ankara KOBİ’ler ve BİLİŞİM Kongresi’ni (KOBİ24) “KOBİ’lerde Dijitalleşme, Markalaşma ve Uluslararasılaşma” ana temasıyla Ankara Sanayi Odası (ASO) Zafer Çağlayan Salonunda gerçekleştirdi. ASO-TBD iş birliği ile düzenlenen KOBİ24’de Türkiye ekonomisinin lokomotifi KOBİ’ler bilişimde değişim ve dönüşüm için kamu otoriteleri, üniversiteler, finans kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları ile bir araya geldi. KOBİ’24’ün açılış konuşmalarını TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, ASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet CANSIZ, ASO-35 Bilgisayar Yazılım Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar gerçekleştirdi.
KOBİ’LERİN BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BÜTÇESİ AZALIYOR“Önümüzdeki üç sene içinde teknoloji/dijital alanda yatırım yapmayı planlayan şirketlerin oranı yüzde 30,6. Önde gelen bir yazılım firmasının yaptığı son araştırmaya göre, son 3 yıl içinde KOBİ’lerin bilgi teknolojileri bütçesi yüzde 30 azalarak, yılda 5 bin 162 dolara düştü. Araştırmaya katılan KOBİ’lerin yüzde 62’si ekonomi düzelmeden teknolojiye yatırım yapmayacaklarını bildirdi” diyen TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“Türkiye Bilişim Derneği, sorumlu kurum ve kuruluşlarla iş birliği içinde KOBİ’lerin dönüşümü ve dijitalleşmesi için uzun yıllardır çaba göstermekte. Raporlarımız ve yayımladığımız kitapların yanı sıra süreli yayınımız Bilişim Dergisi ile de bu konuya katkı vermekteyiz. Birkaç yıl öncesinden KOSGEB ile birlikte başlattığımız KOBİGEL destek programı da KOSGEB tarafından halen sürdürülmektedir. Bu etkinlik ile birlikte sanıyorum KOBİ konferanslarımız 2018 den bu yana 18’i buldu. Rekabet gücüne sahip olmanın en etkili yolu; bilim, teknoloji ve bilişimden geçiyor. Bilişim günümüzde rekabet gücünün ta kendisidir. Ürün ve hizmetlerin tasarım, üretim ve pazarlama süreçlerini, rekabet gücünü artık bilişim yetkinliği belirliyor.”
KOBİ’LER KOVİD SONRASI BİLİŞİM DÖNÜŞÜMÜNE YÖNELİK AKSİYON ALMADIKOBİ’ler Kovid-19 salgınının başından bu yana yüzde 95’i bilişimle dönüşüm vizyonuna yönelik bir aksiyon almadıkları tespit edildiğini belirten Aktepe, “Devletimiz destekler konusunda ciddi çaba göstermekte. Ancak verilen desteklerin amacına ulaşmadığı gözlenmektedir. Sivil Toplum Kuruluşları organize olarak değişimin ve dönüşümün ana aktörleri olan KOBİ’lere yol göstermeli ve destekleyici olmalıdır. Devletçe sağlanan destekler, bilişim alanında yerli ve milli değer üretimini özendirecek biçimde organize edilmelidir. Ülkemiz ciddi ölçüde bir jeopolitik baskı sürecinden geçiyor ve ekonomimiz bundan çok yara alıyor. KOBİ’ler, bir yandan hiç sonu gelmeyen ekonomik krizlerle boğuşuyor, küresel rekabetle baş etmeye çabalıyorlar, diğer yandan ulusal rekabetle başa çıkmaya çalışıyorlar. 3,5 milyon KOBİ’miz var. Ekonomimizin yüzde 90’ından fazlasını oluşturuyorlar. Sorunlarımız; finansmana erişim, yeni teknolojilere uyum sağlama, yenilikçilik ve kurumsallaşma… Ülkemizdeki KOBİ’lerin işgücü verimlilik ve rekabetçilik düzeyinin birçok Avrupa ülkesinden daha düşük olmasının arkasında bu ve benzeri sebepler yatıyor.
Böylece bir türlü değişim ve dönüşüm oluşamıyor. KOBİ’lerin sayısal alt yapısının dönüştürülmesine artı destek ve öncelikler sağlamak gerekmektedir. Geleneksel iş yapma şekillerini değiştiren bir KOBİ yapısının oluşması ve daha fazla teknoloji yatırımı yapılması çok önemlidir. Bunun nasıl yapılacağı konusunda pek çok defa konuşulmasına karşın, tek bir model benimsenip yaygınlaştırılamadı. Bizler bunun peşinde olmalıyız. Koordinasyon ve kararlılık burada en önemli etkendir. Ancak ve ancak paydaşların işbirliği, koordinasyon ve KOBİ’lerin motivasyonu tam olarak oluşabilirse; KOBİ’lerin itici gücü bilişim, Türk ekonomisinin gerçek itici gücü de KOBİ’ler olacaktır” dedi.
YENİ DÖNEMDE DİJİTAL VE YEŞİL DÖNÜŞÜM KONULARINA YOĞUNLAŞACAĞIZASO Genel Sekreteri Prof. Dr. Mehmet Cansız ise açılış konuşmasında KOBİ’ler ve Dijitalleşmesini konu alan bir surum gerçekleştirdi. Cansız açılış konuşmasında, “Türkiye’nin eğitim kapasitesi dünyada 60’ı sırada iken KOBİ’lerin büyümesi olası gözükmüyor. ASO olarak KOBİ’lerin dünya standartlarında yer alması için önemli projeler yürütüyoruz. Yeni dönemde AR-GE, dijital ve yeşil dönüşüm gibi konularda daha sıkı çalışması konusunda bir çerçeve hazırladık kendimize” diye konuştu.
MARKALAŞMA VE ULUSLARARASILAŞMA EN BÜYÜK SORUNUMUZASO-35 Bilgisayar Yazılım Sanayi Meslek Komitesi Başkanı Nuray Başar ise açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
“ASO’nun 60. Yılını kutluyoruz. Yazılımcı firma sayımız 30 civarındaydı. Sayımızı tamamlayarak meslek komitesi kuruluşunu gerçekleştirdik. Bugün 60’ı aşkın üyemiz var. Sektör çalışmaları yanından sosyal sorumluluk anlamında da çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca 40 meslek komitesi arasında kadın sayısı en fazla olan komiteyiz. Günümüzde dünyaya açılmaz her sektörün önceliği oldu. Geçmiş zamanda bulunduğu coğrafyadan çıkmayı korkan şirketler dijital ile tüm dünya ile temasa geçiyor. Akıllı fabrikalar ile oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Endüstri 4.0 ile tüm işletmeler dijitalleşmeye yöneliyor. Sincan 1. OSB bölgesinde dijital dönüşüm fabrikamızda firmalara eğitimler verilmekte ve firmalarımız desteklenmektedir. Ürünlerimiz yurt içinde ve dışında yeterince tanınmıyor. Markalaşma ve ulusallaşma en büyük sorunumuz. İşletmelerimiz ve çalışanlarımız için sürdürülebilir bir iş modelimiz olması önceliğimiz. Atalarımız başımıza icat çıkarma derdi devir icat çıkarma devri. Artık üretim toplumu olma zamanı.”
Etkinlik çeşitli sunum ve panellerle devam etti.