Türkiye jeopolitiği

            Başta ABD olmak üzere kan emici ülkeler dünyanın önemli coğrafyasından biri olan Ortadoğu’yu, Asya ve Avrupa’nın kilit noktası olan Türkiye’ yi yeninden düzenlemek gibi bir gayretin içindeler.
            ABD’ nin Ortadoğu, Akdeniz ve Karadeniz’e olan ilgisi, Yunanistan’la pekiştirilen yakınlık, Bulgaristan’la içli dışlı samimi davranışlar ve adı geçen yerlerde yoğun asker ve mühimmat konuşlandırılması, Ayrıca Rusya ve Çin’i durdurmak, yol kesmek adına Ukrayna’nın öne sürülüp savaştırılması, niyeti ve hedefleri hakkında bilgi verir.
            Almanya, Fransa ve İtalya gibi AB ülkeleri ile İngiltere, Rusya ve Çin devletlerinin adı geçen bölgelerde nüfuz sahibi olmak için yaptıkları çalışmalar, ile yine Doğu Akdeniz ve Kıbrıs’ta kendilerini göstermeleri de onların niyetleri hakkındaki belgelerdir.
            Dünyayı kontrol altına alma peşinde olan Çin ve Güney Kore’yi de bu sınıfın dışında tutamayız.
            Bilindiği gibi Rusya asırlardır süren sıcak denizlere inme idealini önemli ölçüde Suriye de gerçekleştirdi. Rusya’nın Libya ve Suriye’ de ki etkinliği, Akdeniz’de güç olma ve sıcak denizlerde bende varım diyebilme için yaptıkları AB ve ABD’ yi rahatsız ediyor. İran ve İsrail’inde kendileri açısından varmak istedikleri hedefleri var.
            Almanya’nın uzun seneler sonrası silahlanmaya yönelmesi, silahlanma için önemli miktarda bütçeden kaynak aktarılması yine bu konuyu destekleyen örneklerdir.
            Litvanya Jeostratejik Araştırma Merkezinde görevli olan Prof. Dr. Vladislov B. Sotiroviç’ in Global Rescarch de yayınlanan ve Küresel Araştırma Merkezinde okutulan; “Ortadoğu Araştırmalarına Kısa Giriş: Bir Bölge Olarak Ortadoğu Nedir?”  başlıklı makalesinde Ortadoğu’yu özetle şöyle tanımlamaktadır. “Coğrafyası Mısır’dan İran’a, Suriye’den Yemen’e kadar uzanıyor. Prensipte bölgenin en önemli özelliği, Suudi Arabistan ve Mısır gibi kültürel alışkanlıklarda bazı farklılıklarla birlikte, baskın Arap kültürüdür.
            Ortadoğu dünya tarihinin en eski uygarlıklarına ev sahipliği yapmıştır. İlk kentleşme orada başlamıştır.
            Prensipte gerçek Ortadoğu 14 ülkeden oluşur: Mısır, Suriye, Lübnan, İsrail, Ürdün, Suudi, Arabistan, Yemen, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Irak, İran (+tanınmayan Filistin).
            Bu ülkeler altı büyük suyolu ile sınırlanmıştır: Akdeniz, Kızıldeniz, Aden Körfezi, Umman Denizi, Basra Körfezi ve Hazar Denizi( Aslında bir göl.)
            Stratejik açıdan Ortadoğu her zaman ticaretin, inancın, çatışmaların ve kültürel olarak çok çeşitli, hale getirdi: Orta Asya’daki Sami Sümerlerden, petrolde iş arayan günümüzün Koreli, Hintli veya Filipinli ekonomik göçmenlerine kadar. –zengin bölge ülkeleri. Örneğin geçen yüzyılın sonunda Hindistan’ dan ve Asya’nın diğer bölgelerinden 3 milyondan fazla işçi modern bir altyapı takdim etmek için bölgeye geldi.” Der.
            Stratejik önemi olan ve ilgi çeken coğrafyaların da ilgi çeken ve stratejik düşünen yönetenleri olmalıdır. Olmaz ise burada yaşayan devletlerin başı sıkıntıdan azade olmaz.