Üç konfederasyon asgari ücrete ilişkin açıklamalarda bulundu

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, “TÜİK’in açıkladığı rakamları gerçekçi bulmuyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.
Bir araya gelen üç işçi konfederasyonu “insan onuruna yaraşır bir yaşam ve adil paylaşım” başlığı altında hükümete taleplerini ve önerilerini sundu. Yapılan ortak açıklamada, işçilerin enflasyonun nedeni değil, mağduru olduğuna dikkat çekilerek, “Açlık sınırı altında kalan asgari ücrete temmuz ayından geçerli olmak üzere zam yapılması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.
ATALAY: BİZ İŞÇİLER, EMEKLİLER, İŞSİZLER OLARAK DAYANMA GÜCÜMÜZ KALMADI
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, mevcut asgari ücret ile 1 hafta geçinmenin bile neredeyse imkânsız olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:
“10 bin ile 17 bin ile 1 ayı bırakın 1 hafta geçinme şansınız yok. Tablo ortada. Marketlerdeki fiyatlar ortada. Biz işçiler, emekliler, işsizler olarak dayanma gücümüz kalmadı. TÜİK’in açıkladığı rakamları hiçbirimiz gerçekçi bulmuyoruz, piyasalarla örtüşmüyor. Yüzde 20’lik bir kesim refah içinde yaşıyor, bedeli yüzde 80’lik kesim ödüyor. Enflasyonun ne zaman kontrol altına alınacağını beklerken belediyelerde ve özel sektörde sendikalı olduğu için işten atmalar, iş kazaları devam ediyor.”
Önceden özel sektör öncüydü. Patronların kazandığı kârlar ortada, 10 yıllık işçilerine 30 bin TL maaşı çok görüyor. Bunlar bizi köle zannediyor. Biz yan yana sık sık gelmiyoruz ama üçümüzün de emekçi meselesinde sık sık bir araya gelme mecburiyetimiz var. Anayasaya işçinin, çalışma şartlarının ihtiyacı var.” 
ARSLAN: BÜYÜMEYE RAĞMEN EMEKÇİLERİN MİLLİ GELİRDEN ALDIĞI PAY AZALIYOR
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan emekçilerin millî gelirden aldığı payın azaldığına dikkat ekerek açıklamasında şunlara yer verdi:
“Biz rekabet ediyoruz ama temel sorunlarda bir araya gelme mecburiyetimiz var. Belli konularda birleşmiş olmamız çok kıymetli. Makro ekonomi göstergelerine bakarsak olumlu bir seyir var. Üretim çarkları devam ediyor. Özel sektörde pek çok şirket üç vardiya çalışıyor. İşsizlik azalıyor. Peki emek hareketinin tablosu ne? Büyümeye rağmen emekçilerin milli gelirden aldığı pay azalıyor. Türkiye bu gidişi hak etmiyor. Ücretlilerin aldığı pay azalıyor, burada bir yanlışlık var.”
CHP’li ve DEM Partili belediyelerin işten çıkarmalarını da eleştiren Arslan şöyle konuştu: “Maalesef en kolay iş, işten çıkarmalar. Muhalefet partilerindeki belediyelerden işten çıkarmalara son vermelerini istiyoruz. Refahın adil dağılımını gerçekleştirmek için yapılacak ilk iş sendikal örgütlenme önündeki engellerin kaldırılmasıdır.” 
ÇERKEZOĞLU: BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİ OMUZ OMUZA MÜCADELEYE DAVET EDİYORUZ
Mevcut tablonun, ülkeyi yöneten siyasi iktidarın siyasal ve sınıfsal tercihlerinin sonucu olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ise şunlara değindi:
“Hepimizin yarattığı değer bu ülkede yaşayan 85 milyon rahatça yaşamasına yeter. Yeter ki kaynaklar adil dağıtılsın, gelir ve vergi dağılımı adaletli olsun. Demokrasinin olmadığı yerde emeğin hakkı olmaz. İşçi sınıfı başta olmak üzere bütün toplumsal kesimlerin seçimden seçime değil hayatın her alanında söz hakkına sahip olduğu bir ülkede bu sorunu çözebiliriz. 
Emekten yana bütün siyasi partileri omuz omuza mücadeleye davet ediyoruz ve insan onuruna yakışan bir zam istiyoruz. Mevcut ortamda emeklilerin alım gücü her gün azalmakta. İnsan onuruna yaraşan bir yaşam için hükümetten taleplerimizi tekrarlıyoruz.”
“ÜCRETLİ ÇALIŞANLAR ENFLASYONUN NEDENİ DEĞİL MAĞDURUDUR”
Üç işçi konfederasyonunun taleplerini dile getiren DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, “Hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon, gelir dağılımında ve vergide adaletsizlik, işsizlik, güvencesiz ve kayıt dışı istihdam, iş kazaları ve meslek hastalıkları gibi kronik sorunlar başta işçiler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin yaşam şartlarını daha da ağırlaştırmaktadır. 
Son yıllarda giderek büyüyen gelir ve servet eşitsizliği, toplumsal sorunlarımızın da temel nedenini oluşturmaktadır. Mevcut ekonomik ortamda emekçilerin alım gücü her geçen gün daha da zayıflamaktadır. Ücretleri enflasyonun sebebi gören yaklaşım kabul edilemez. Ücretli çalışanlar enflasyonun nedeni değil mağdurudur” dedi.
Üç İşçi Konfederasyonu olarak “insan onuruna yaraşır bir yaşam ve adil paylaşım” için hükümetten taleplerimizi ve önerilerimizi bir kez daha yineliyoruz diyen Çerkezoğlu 10 maddelik öneriye ilişkin şunları söyledi: 
1- Vergide adalet: Ücretlerin vergilendirilmesinde mevcut sistem ücretleri mağdur ediyor. Vergi sistemi yeniden yapılandırılmalı. Çalışanlar üzerindeki doğrudan ve dolaylı vergiler azaltılmalıdır.
2- Enflasyonla mücadele: Ücretleri düşük tutarak bunu sağlayamazsınız. İşçi, memur ve emekli maaşları TÜİK’in hesaplamalarına göre arıtırlıyor. Yaşanan enflasyonla yaşanan enflasyon arasında büyük bir fark var. Henüz zamlar ücretlere yansımadan elektriğe yüzde 38 zam yapıldı.
3- Asgari ücret: Acilen artırılmalıdır. Çalışanların neredeyse yarısı asgari ücret seviyesinde ücret almaktadır. İstisnai olması gereken asgari ücret artık ortalama ücret haline geldi. Ülkedeki yüksek enflasyon sebebi sermayenin bitmek bilmeyen kâr hırsıdır, dar gelirli işçiler değildir. Enflasyonu düşürmek için işçilerden fedakârlık beklenemez. İşçiler enflasyonun sebebi değil mağdurudur.
4 – Kamuda ücret dengesizliğine son verilmeli. Kamuda ücret farkı hat safhada. Buradaki ücret dengesizliği sona erdirilmeli.
5 – Emekliler: En düşük emekli aylığı asgari ücret seviyesinde olmalı. Milyonlarca emekli, asgari ücretin çok altında aylık alıyor. Emekli aylıkları hesaplanırken büyüme tümüyle hesaba katılmalıdır.
6 – Sendikal örgütlenmenin önündeki hakların kaldırılması: Mevzuatımızda yer alan düzenlemelere rağmen sendika üyesi olan işçilerin topluca işten çıkarılmasının önüne geçilmelidir. Toplu sözleşmeden faydalanma oranı giderek düşmekte ve özel sektörde bu oran yüzde 5’e kadar düşmektedir.
7 – 696 KHK’nin kapsamı dışındaki taşeron işçiler derhal kadroya alınmalıdır. Bu işçilerin sürekli kadroya geçirilmesi ve kamuda taşeron işçi statüsüne son verilmelidir.
8 – Tasarruf tedbirleri gerekçesiyle çalışanların hakları aşındırılmasın. Tasarruf adı altında işçinin emeğinin karşılığı olarak hak ettiği ücretten kesintiye gidilmesi ve sosyal haklarının azaltılması kabul edilemez.
9 – İnsan onuruna yakışan bir çalışma için mesleki hastalıkları azaltan ve çalışma şartlarını iyileştiren bir sistem yaratılmalıdır.
10 – Çalışma hayatında ayrımcılık son bulmalıdır.