“Yüzde 2 barajı iptal edilsin”

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ve konfederasyona bağlı sendikalar, Anayasa Mahkemesi’nin önünde, yüzde 2’lik sendika barajının iptal edilmesi için bir basın açıklaması düzenledi. Barajın kalkmaması halinde yeni sendikaların kurulamayacağını ve birçok konfederasyonların da dağılacağına dikkat çekildi. Ayrıca daha önce yüzde 1 barajının iptal edildiğine dikkat çekildi.
Konfederasyon adına açıklamayı yapan Genel Başkan Mehmet Yeşildağ, birçok sendikanın yüzde 2 barajını aşamayacağını belirterek, “Anayasa Mahkememizin Sayın Başkanı, Sayın Üyeleri Yüksek Mahkememizin önünden sizlere sesleniyoruz.  Anayasa Mahkemesi sendikal özgürlüğü yok eden yüzde 2 barajını iptal ederek adaleti sağlamalıdır.  Şunu net bir şekilde ifade edelim ki yüzde 2 sendikal baraj düzenlemesi yandaş ve yancı konfederasyonlar tarafından başarısızlıklarını örtmek, çalışanları nasıl sattıklarını gizlemek ve oluşacak üye kayıplarının önüne geçmek için sermayenin güdümündeki iktidarın desteğiyle hukuksuz şekilde yasalaştırılmıştır. Bu düzenlemenin diğer bir amacının da bağımsız sendikaların önünü kesmek kamu çalışanlarının özgürce sendika seçme hakkını engellemek ve sendikal tekelleşmeyi hayata geçirmek olduğunu ayrıca belirtmek isteriz. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyeleri önünde 11 aydır bekleyen iptal başvurusu Yüce Mahkemenin, başvuru sıralamasına göre değil, hak ve özgürlüklerin ihlalinden zarar görenlerin sayısı ve zararların telafi edilememesinin ağırlığına bağlı olarak gündemine gelmelidir. Yüzbinlerce kamu emekçisinin 11 aydır hukuki değildir ve Anayasa Mahkemesi biran önce bu sorunu çözmelidir. Bu düzenlemeyle iktidar, emek ve meslek örgütlerini, bağımsız sendikaları ve sendikal anlayışı etkisizleştirmek istemektedir. Anayasa Mahkemesi en kısa sürede kararını vermeli kamu emekçilerinin sendikal özgürlüğünü kısıtlayan, sendikaları yok etmeyi hedefleyen düzenlemeyi gündemden düşürmelidir. Bazı sendikalar bugün yüzde 2 barajını aşsa da çok sayıda sendika yüzde 2 barajını aşamayacaktır” dedi.
Yeni sendikalar kurulamayacak daha da tehlikeli olansa mevcut sendikaların ve konfederasyonların dağılmasına neden olacağını belirten Yeşildağ, “Sendikaların önüne hangi oran getirilirse getirilsin tüm barajlar antidemokratiktir ve sendikal faaliyette bulunma özgürlüğünü engelleyeceğinden kabul edilemez. Sendikaların önüne getirilen baraj çözüm değil sorun getirmiştir. Yüzde 2 barajı sendikal özgürlüklerin özüne ve ILO sözleşmelerine aykırıdır. Yüzlerce sendika ve binlerce sendika üyesinin %2’nin altında kalmasının mağduriyetini yasalaştıran iktidar, kamu bütçesinden karşılanan toplu sözleşme ikramiyesinin verilmesinde yandaş konfederasyon leyine tutum almıştır. Bu düzenleme Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası ILO sözleşmelerine ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na da açıkça ters düşmektedir. İktidarın demokrasi ve sendikal özgürlüklerin önünü açtığı söylemleriyle uygulamaları farklıdır. Sendikalaşma oranlarına baraj uygulamak örgütlenmeye darbe vurmaktır” diye konuştu.
“MUHALİF SENDİKALARIN BÜYÜMEMESİ İÇİN ÜRETİLMİŞ BİR BARAJ”Basın açıklamasının ardından verdiği röportajda daha önceden de yüzde 1 sendika barajının getirildiğini anımsatan Yeşildağ “Yüzde 1 iptal edildi. O yetmedi şimdi yüzde 2 barajını dayatılıyorlar. Bu da sendikal tekilleşmeyi amaçlayan bir şey. Muhalif sendikaların büyümemesi için üretilmiş bir baraj. Bu anayasaya aykırı, taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere aykırı dolayısıyla bunun zaten iptal olması lazım ancak bir türlü gündeme getirilmiyor. Bizim beklentimiz: “Anayasaya aykırı bu yasanın değiştirilmesi”. sözlerine yer verdi.
“11 AYDIR BU KARARIN VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ”Birleşik Kamu İş’e bağlı sendikalardan Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Derya Uğur ise yüzde 2’lik sendika barajı hakkında “Bu anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı bir durum. Biz “Bunu asla kabul etmiyoruz” dedik. Bu yaklaşık 1 yıl önce getirildi. Biz Anayasa Mahkemesi’nin önüne geldik, 11 aydır bu kararın verilmesini bekliyoruz fakat 11 aydır ortada hiçbir sonuç yok. Biz burada haklıyız. Bu durumun lehimize sonuçlanacağına inancımız tam.” diye konuştu.
“BİR KARAR VERİLSİN. BİZ DE ÖNÜMÜZÜ GÖRELİM”Birleşik Kamu İş’e bağlı bir diğer sendika olan Büro- İş Sendikası’nın Genel Başkanı Alay Hamzaçebi ise “Bir sürü hak kaybımız var. Biz üye yapamıyoruz. Arkadaşlarımız emekli olamıyor. Anayasa Mahkemesi’nin bu acil durumu dikkate ve gündemine alıp kararını vermesini bekliyoruz. Ama olumlu ama olumsuz. Bir karar verilsin. Biz de önümüzü görelim” değerlendirmelerinde bulundu.