AYM ve Danıştay neyi bekliyor?

Adalet ülkemizde var mı diye sorsak ne cevap verirsiniz?Bazıları var ama geç işliyor diye cevap veriyor. Onlara sorum şu: Geç işleyen adalet gerçekten adalet mi oluyor?Adalet hızlı ve eşit olmalıdır. İnsanlar arasında eşit hükmedilmiyorsa ve karar çok uzuyorsa burada adaletten bahsetmek elbette mümkün değildir. Nitekim kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’de Nisa Suresi, 58. ayette Yüce Yaratan şöyle buyurmaktadır: ” Şüphesiz Allah, size emanetleri ehline (sahiplerine) teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah, size ne güzel öğüt veriyor!.. Doğrusu Allah, işitendir, görendir.” Bunun üzerine söz söylemek, Konuşmak ahkâm kesmek mümkün olabilir mi? Hüküm nettir. Yetki merciinde oturanlar karar verirken keyfi davranamaz. Bu bizim görüşte, bu bizim yakınımız, bizim ekibimizde denilerek ayrı bir muameleye tabi tutulmamalıdır. Özellikle kamu kaynakları kullanılırken…Kamu kaynakları, kamu imkânları vatandaşları eşit görerek kullanılmalıdır. Devleti yönetenler, devlette etkin ve yetkin olanlar buna kesinlikle riayet etmelidir. Hz. Ali (as)’a ” Devletin dini olur mu?” diye sormuşlar; “ Devletin dini adalettir, adaleti olmayan devlet dinsizdir!” demiş.Adalet devleti ayakta tutan en büyük unsurdur. Adaletli olan devlete vatandaş güvenir. Ve ona olan görevini ve sorumluluklarını azami düzeyde yapar.Güven bir sarsılırsa o zaman herkes sorumluluklarından ve görevlerinden kaçmaya başlar. Bu devlette gerilemeye, güçsüzleşmeye neden olur. Mesela vergi adil ve eşit bir şekilde toplanmalıdır. Dün bir gıda satan 15-20 M2 lik bir dükkanda idim. Esnaf bu ay ödeyeceği KDV yi bana gösterdi: 18 bin TL. Bunun yanında farklı kalemlerde ödenecek vergiler, stopaj var. Dükkanın kirası, çalışanın maaşı, SGK primi vs … O esnaf en son şunu söyledi: ” Devlet bize bu kurumu kapat diyor. Bizler buraları kapatırsak hem işsizlik artacak hem de devlet vergiden olacak. Ne yapacağımızı bilemiyoruz, şaşırdık…”Durum böyle işte!Gelelim memurların durumuna…Yüzbinlerce memuru ilgilendiren % 2 lik sendikal baraj uygulaması mevcut yasalarımıza aykırı olmasına rağmen hâlâ karar verilemedi. Hak kaybı, mağduriyetler oluşmuştur. Belli sendikalara üye olanlara farklı ücret tarifeleri uygulanmakta. Bu durum eşitlik ilkesine aykırıdır. AYM ve Danıştay bunu biliyor ve görüyor. Danıştay önceki % 1 lik baraj uygulamasını yasalara aykırı bulup, yürütmeyi durdurmuştu. Öylede şimdi neyi bekliyorsunuz? BASK Genel Başkanı Alper Öğretici ve konfederasyona bağlı diğer işkollarının genel başkanları AYM başkanı Prof. Dr. Zühdü Arslan’a birer mektup yazarak bir an önce karar verilmesini istediler. Görelim bakalım AYM ne yapacak? Sendikalar karar gecikmesi nedeniyle büyük yaralar aldı.Adaletin gecikmesi birilerini sevindirirken birilerini ise yok olmaya doğru itiyor.Memur bu yıl bitmeden adaletin tecellisini bekliyor. Yüce Yaratan Allah’ın emri ve hükmü açık ve net ortada iken geciktirmek bir vebal taşımanın ötesinde bir durumdur. Bilmem anlatabildim mi?