Omurgasızlık mı eyyamcılık mı, yoksa!

Dünyadaki, Türkiye’mdeki gelişmeleri, olayları, yorgun aklımda tutabildiğim kadarıyla, olumlu veya olumsuzlukları, heyecanlandıran, hüzünlendiren rüzgârları, beynimde birbirlerine dokundurarak yorumlamaya çalıştım.Sadece bunları değil zaman zaman sırt sırtta vererek mücadele edenlerin bugün farklı yerlerde birbirlerini kötülemelerinin acısını, hüznünü de yaşadım.İçinde bazı sorularla beraber ve cevapları sorunun içinde de olan sorular çıkardım. Fikrimi, düşündüklerimi sizlere takdim etmeye çalışacağım. Takip etmeye çalıştığım bir yol var. Aklımı kurcalayan, öğrenmek zorunda hissettiğim tüm şeyler için soru sormaktır. Doğruyu gerçeği, makbulü bulmak için soru gereklidir. Cevabı düşünülecek, araştırılacak sorular mutlaka olmalıdır. Takip edilmesi gereken bu ve benzer akli yollarla; Sonucu ahlak, vicdan, adalet, hukuk, bilinç, şuur, özgürlük, gurur olan noktaya taşır. Bu yol Türk insanını “dik başlı” olarak değil, “başı dik” olarak Turan’a götürebilir. Yazımızın başında belirtiğim gibi düşüncelerim sonucunda ortaya çıkan sorularımı sizlere aktarıyorum. Yorum sizin, karar sizin, akıl ve vicdan sizin. • Bir toplulukta normal olmayan, hedefi gittikçe eksilere yönlendiren davranışlar, konuşmalar, inanç zafiyeti olursa bu topluluğa bir milletin veya bir fikrin topluluğu denir mi?• Bir toplumda güç, en güçlü argüman olarak öne çıkarsa, o gücün yasal veya ahlaki olup olmadığına aldırmadan o güce ram olan insan sayısı fazlalaşırsa,• Bir toplumda maddi gücü yeterli olmadığı halde, yönetenlerden yönetilenlere kadar gösteriş, şatafat, israf, tüketim çılgınlığı başlar ve bunları yaparken değerlerini unutanlar var sa,• Bir ülkede kimlik ve kişilik bunalımı, ahlak, haysiyet, şeref, namus zafiyeti olanlar fazlalaşmışsa,• Bir toplumda “biz” duygusu taşıyanlar azalmış, “Ben” diyenler çoğalmışsa,• Bir toplumda yönetenlerden yönetilenlere kadar olan zümre içinde merhamet, vicdan, hukuk, adalet, yardımseverlik, koruyuculuk duygusu zayıflamışsa,• Bir toplumda dostluk, arkadaşlık, yoldaşlık, fikirdaşlık, ülküdaşlık zayıflamışsa veya zinciri kopmuşsa,• Bir toplumda maddiyat erdemin, gururun, önüne geçmişse,• Bir toplumda değerlerine ihanet edenler çoğalmış, kişiler arasında güven duygusu azalmışsa,• Bir toplumda inanç ve iman bilinci zayıflamışsa, birey inandığı dini bilmiyor, bunun yerine hurafelerle dolu, din adı verilen süper yanlışlığa bilinçsizce ram oluyor ve sessiz kalıyorsa,• Bir toplumda, toplum bireylerinde kendi milletine karşı sevgi, saygı, bağlılık, gururlanma duygusu zayıflamışsa,• Bir toplumda mensup olduğu asabiyenin, milletinin gurur ve şuuruna sahip olanlar, olmayanlara karşı azınlığa düşmüşse,• Bir toplumda ekmek yediği topluma ihanet edip, bizlere göre yabancı, ihanet edenlere göre kutsal gördüklerine sevgi ve bağlılıkla hizmet ediliyorsa,• Veya aslen Türk olup beynini satılığa çıkarıp, yabancılara uşaklık yapanlar çoğalmışsa,• Veya Türk’ten fazla Ermeni, Rum, Yunan, Fransız, ABD, Rus, İngiliz gibi yabancıların sevgisini taşıyanlar zehirlerini masum insanlara kusuyorlarsa,• O ülkeye ve o ülkede yaşayan bu insanlara nasıl bir ülke, nasıl insanlar denir?• Veya o kişilere eyyamcı, omurgasız demek yeterli olur mu?• Veya ….. Ne demeli?