Ankara’nın başkent oluşu

Sevgili okurlarım, Türkiye’nin başkenti olan Ankara, coğrafi olarak Türkiye’nin merkezine yakın bir konumda bulunur ve İç Anadolu Bölgesinde yer alır.Ankara’nın 13 Ekim 1923’te başkent ilan edilmesinin ardından şehir hızla gelişmiş ve İstanbul’dan sonra Türkiye’nin ikinci en kalabalık ili olmuştur. 1. Dünya Savaşı sonunda yurdumuzun düşmanlar tarafından işgali üzerine, Mustafa Kemal (Atatürk) 19 Mayıs 1919’da Samsun’da Anadolu topraklarına ayak basarak Millî Mücadele’yi başlatıp, kurtuluş savaşı hazırlığı yaptı. O tarihte Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul idi. Ankara ise, Anadolu’nun ortasında, savaş cephelerine eşit uzaklıkta bir kentti. Savaşın yönetimi ve haberleşme, Ankara’dan kolaylıkla yürütülürdü. Bu nedenle 19 Myıs 1919 günü Samsun’a ayak basan Mustafa Kemal Paşa, kimi illere ve komutanlıklara bir genelge gönderdi. Bu genelgede özetle; “Osmanlı Devleti’nin yaşamı ve egemenliğinin sona erdiği” bildiriliyor, “Türk ulusu kendi yaşamını ve bağımsızlığını koruyacaktır” deniliyordu. Bu genelgeden sonra, temsilcilerle Osmanlı Mebusan Meclisi’nden gelen üyeler Ankara’da toplanmaya başladılar. Mustafa Kemal 27 Aralık 1919 günü Ankara’ya geldi. Ankara’nın girişinde, büyük bir sevgi ve coşku ile karşılandı. Mustafa Kemal, Heyet-i Temsiliyle ile birlikte 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelmesiyle Ankara’nın jeopolitik, stratejik ve coğrafi konumu sebebiyle burayı Millî Mücadele’nin sevk ve idare merkezi olarak seçmiştir. Ankara o günden sonra bir daha eskisi gibi olmadı. Millî Mücadele’nin, hürriyet ve bağımsızlığa kavuşma savaşının merkezi haline geldi. Mustafa Kemal Paşa, ülkeyi kurtarma çalışmalarını Anadolu’nun bu küçük kentinde sürdürdü. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın planları bu kentte hazırlandı. Ankara, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışından Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süre içinde sayısız olaylara sahne oldu. Savaşın başarıya ulaşması için düzenli ordular kuruldu. Bu ordular İnönü’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da düşmanı bozguna uğrattı. Nihayet 30 Ağustos 1922’de kazanılan Başkomutanlık Savaşı ile Kurtuluş Savaşımız tamamlandı. Yurdumuz düşmanlardan kurtulduktan sonra 13 Ekim 1923 günü İsmet Paşa ve on dört arkadaşı Ankara’nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne yasa önerisi verdiler. Bu öneri Meclis’te oylandı, kabul edildi. Böylece Ankara yeni Türkiye Devleti’nin başkenti oldu. Atatürk İnkılâpları zincirinin önemli halkalarından biri de Ankara’nın başkent oluşudur. Ankara başkent olduktan sonra kısa sürede büyüdü ve gelişti. O tarihten beri Ankara, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başkentidir ve Anayasamıza da başkent olarak geçmiştir. Bugün modern bir kent haline gelen Ankara, hükümet merkezi olarak saygın bir yer, uluslararasında güçlü bir ad oluşturmaktadır. Ankara’nın en büyük gururu, toprağında Ulu Önder Atatürk’ün yattığı Anıtkabir’i kucaklamış olmasıdır. Türkiye’nin başkenti Ankara “Atatürk’le uyur, Atatürk’le uyanır.” 13 Ekim 1923’te başkent olan Ankara’nın başkent oluşunun 100. yıldönümü kutlu olsun.